SOI Archív SOIRady spotrebiteľoviPraktické rady pri kúpe dámskeho kombiné

Praktické rady pri kúpe dámskeho kombiné

Kategória: Rady spotrebiteľovi
Dátum: 8. 2. 2000
  • Prezrite si vybraný výrobok ešte pred kúpou v rozprestretom stave, či nevykazuje chyby materiálu alebo šitia, ktoré Vám rušia zrakový vnem.
  • Skontrolujte si údaje značené na výrobku, hlavne symboly ošetrovania, ktoré musia byť vyznačené na jeho etikete všitej z rubu, spravidla do bočného šva.
  • Nespoliehajte sa na značenú veľkosť a ak nechcete odskúšať výrobok priamo oblečením na postavu, overte si vhodnosť jeho rozmerov aspoň primeraním na postavu, či premeraním jeho šírkových mier.
  • Nezabudnite, že u kombiné z polyamidu či jeho zmesi, je reálne očakávať zrazenie po praní do cca 6 % a podľa toho si vyberajte zodpovedajúcu veľkosť.
  • Všimnite si, či je kupované kombiné priamo na etikete alebo na obale označené certifikačnou značkou (veľkým C). Kúpou výrobku bez certifikačnej značky sa vystavujete riziku nákupu zdraviu škodlivého kombiné.
  • Dodržujte pri údržbe spôsoby podľa značených symbolov ako základnej podmienky pre zachovanie dobrého vzhľadu, rozmerov a tvaru. Pamätajte, že žehliť kombiné, hlavne tých z polyamidového vlákna, pri vyššej teplote ako 110 oC (značenie jednou bodkou), znamená riziko narušenia ich úpletu „spečením“.
  • Operte kombiné ešte pred prvým použitím ; v prípade výrobku tmavších farieb ho operte zvlášť ručne. Jednak tým zistíte, či farby nepúšťajú a zároveň znížite event. obsah zdraviu škodlivého formaldehydu v jeho materiáli.
  • Uvedomte si, že výrobky saténového vzhľadu, hlavne z polyesteru, sú náchylné k zátrhovosti. Manipulujte preto s nimi so zvláštnou opatrnosťou.
  • Odložte si doklad o kúpe pre prípad reklamácie. Aj kombiné je možné pri výskyte vadnosti reklamovať. Podmienkou je uplatnenie reklamácie ihneď po zistení vady, najneskôr však do 6 mesiacov odo dňa kúpy, v predajni, kde ste ju zakúpili.

Bratislava, 8.2.2000