SOI Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporovPrávoplatné rozhodnutia

Právoplatné rozhodnutia

2. AB/0426/01/2017 – Jeerzy, s. r. o., Bratislava [pdf, 236 kB]

1. AB/0001/02/2018, Gabriela Štrbová - Mamulienka [253, kB]