SOI Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporovPrávoplatné rozhodnutia

Právoplatné rozhodnutia

4. AB/0126/02/2018 – BALKONA, s. r. o., Skalica [pdf, 256 kB]

3. AB/0036/02/2018 – BALKONA, s. r. o., Skalica [pdf, 231 kB]

2. AB/0044/01/2018 – MARBO CAR, s. r. o., Bratislava [pdf, 239 kB]

1. AB/0002/02/2018 – BALKONA, s. r. o., Skalica [pdf, 233 kB]