Právoplatné rozhodnutia

5. Rozhodnutie č. AB/0241/2017 – BALKONA s. r. o., Skalica  [pdf, 233 kB]

4. Rozhodnutie č. AB/0084/02/2017 – ARKADA PLUS, s. r. o., Klčovany [pdf, 225 kB]

3. Rozhodnutie č. AB/0001/02/2017 – CEDER, s. r. o., Dubovany [pdf, 224 kB]

2. Rozhodnutie č. AB/0002/03/2017 – ZARPA – SK, s. r. o., Pravenec [pdf, 221 kB]

1. Rozhodnutie č. AB/0026/02/2017 – BALKONA, s. r. o., Skalica [pdf, 233 kB]

Tlačiť

Elektronická podateľňa

 slovensko 

Register ponúkaného majetku štátu      

opk


     

Centrálny register pohľadávok štátu

SOI - je všeobecným orgánom trhového dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu podľa zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole.