SOI Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporovPrávoplatné rozhodnutia

Právoplatné rozhodnutia

9. Rozhodnutie č. AB/0423/01/2016 – Asys group s. r. o. [pdf, 332 kB] 

8. Rozhodnutie č. AB/0424/01/2016 – RAKLAN Slovakia s. r. o. [pdf, 334 kB] 

7. Rozhodnutie č. AB/0421/01/2016 – Juvenus s. r. o. [pdf, 335 kB]

6. Rozhodnutie č. AB/0420/01/2016 – Sanbal s. r. o. [pdf, 329 kB]

5. Rozhodnutie č. AB/0241/02/2017 – BALKONA s. r. o., Skalica  [pdf, 233 kB]

4. Rozhodnutie č. AB/0084/02/2017 – ARKADA PLUS, s. r. o., Klčovany [pdf, 225 kB]

3. Rozhodnutie č. AB/0001/02/2017 – CEDER, s. r. o., Dubovany [pdf, 224 kB]

2. Rozhodnutie č. AB/0002/03/2017 – ZARPA – SK, s. r. o., Pravenec [pdf, 221 kB]

1. Rozhodnutie č. AB/0026/02/2017 – BALKONA, s. r. o., Skalica [pdf, 233 kB]