SOI Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporovPrávoplatné rozhodnutia

Právoplatné rozhodnutia

AB/0082/02/2020 – AVENDES, s. r. o., Skalica – [pdf, 328 kB]