SOI Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporovPrávoplatné rozhodnutia

Právoplatné rozhodnutia


2. AB/0448/08/2018 – Inovis s. r. o. [pdf, 396 kB] 
 
1. AB/0349/08/2018 – J & Q s. r. o., Košice [pdf, 395 kB]