Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Zoznam cestovných kanceláriíZoznam cestovných kancelárií

Zoznam cestovných kancelárií

Kategória: Zoznam cestovných kancelárií
Dátum: 27. 10. 2021

Na základe prijatia nového zákona č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, účinného od 01. 01. 2019, Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len „SOI“) ako orgán dohľadu tohto zákona, podľa § 30 ods. 1, vedie a zverejňuje na svojom webovom sídle aktuálny zoznam cestovných kancelárií, ktoré uzatvárajú zmluvy o zájazde a sprostredkovávajú spojené služby cestovného ruchu.

Ustanovenie § 30 ods. 2 tohto zákona obsahuje taxatívne určenie rozsahu informácií, ktoré sa do zoznamu cestovných kancelárií zapisujú:

a) identifikačné číslo organizácie a obchodné meno cestovnej kancelárie,

b) sídlo alebo miesto podnikania cestovnej kancelárie,

c) údaje o zmluve zabezpečujúcej ochranu pre prípad úpadku, ktorými sú názov poskytovateľa ochrany v prípade úpadku, suma zabezpečujúca ochranu pre prípad úpadku a spôsob uplatnenia práv z tejto zmluvy, dátum začiatku a konca platnosti zmluvy zabezpečujúcej ochranu pre prípad úpadku alebo informácia o skutočnosti, že cestovná kancelária nemá zabezpečenú ochranu pre prípad úpadku,

d) informácia o zákaze cestovnej kancelárie uzatvárať zmluvy o zájazde a sprostredkovať spojené služby cestovného ruchu.

Zoznam cestovných kancelárií je dôležitý aj z hľadiska zabezpečenia informovanosti cestujúcich, najmä z dôvodu poskytovania informácií o platnej zmluve zabezpečujúcej ochranu pre prípad úpadku cestovnej kancelárie.

SOI aktualizuje informácie v zozname cestovných kancelárií na základe každej zmeny, získanej z úradnej moci, alebo na základe oznámenia od Ministerstva vnútra SR, poskytovateľa ochrany pre prípad úpadku a cestovnej kancelárie. Cestovná kancelária je povinná SOI hlásiť zmeny týkajúce sa údajov zapísaných v zozname a doručovať aktuálnu a platnú zmluvu zabezpečujúcu ochranu pre prípad úpadku.

Zoznam cestovných kancelárií [xlsx, 128,00 kB]