SOI Práva cestujúcichPráva cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave

Práva cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave

zdroj: http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/bus-and-coach/index_sk.htm

Pri kúpe lístka na autobus alebo autokar vám nesmú naúčtovať vyššiu cenu z dôvodu vašej štátnej príslušnosti alebo miesta, kde si lístok kupujete.

Vaše ďalšie práva cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave sa uplatňujú najmä na pravidelné diaľkové (viac ako 250 km) autobusové a autokarové linky, ktoré začínajú alebo končia v krajinách EÚ. Niektoré z týchto práv sa uplatňujú aj na všetky pravidelné linky.

Krajiny EÚ sa môžu rozhodnúť vyňať z týchto pravidiel čisto vnútroštátnu pravidelnú dopravu a spoje, ktorých veľká časť trasy – vrátane plánovaného zastavenia – je mimo EÚ.

Zrušenie alebo meškanie
Bez ohľadu na to, či vaše spojenie mešká alebo bolo zrušené, máte počas čakania nárok na primerané a včasné informácie o situácii.
V prípade, že dôjde k zrušeniu vášho diaľkového spoja (viac ako 250 km), na ktorý ste mali rezervovaný lístok, alebo k omeškaniu (viac ako 2 hodiny), musia vám ponúknuť:

  • vrátenie ceny lístka, poprípade bezplatnú cestu späť do pôvodného miesta nástupu na autobus/autokar – napríklad, ak z dôvodu meškania alebo zrušenia už nemôžete naplniť účel svojej cesty,
  • bezplatnú prepravu do konečnej destinácie za porovnateľných podmienok v najbližšom možnom termíne.

Ak vám prepravca neponúkne tieto možnosti priamo na mieste, môžete sa neskôr sťažovať a žiadať vrátenie ceny lístka plus náhradu vo výške 50 % ceny lístka.

Ak mala vaša cesta diaľkovou linkou (viac ako 250 km) trvať dlhšie ako 3 hodiny a odchod je posunutý o viac ako 90 minút, resp. zrušený, takisto máte nárok na:

  • jedlo a občerstvenie – primerané k dĺžke čakania alebo meškania,
  • ubytovanie, ak môžete v ceste pokračovať až na nasledujúci deň – najviac na 2 noci v cene do 80 EUR na noc. Dopravca nie je povinný zaplatiť náklady na ubytovanie, ak spoj mešká z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok alebo prírodnej katastrofy.

Nehody – finančná náhrada a asistenčné služby
Ak ste počas diaľkovej cesty autobusom (viac ako 250 km) utrpeli zranenia v dôsledku dopravnej nehody, máte nárok na finančnú náhradu. V prípade úmrtia môžu o náhradu žiadať vaši dediči.
Nárok na finančnú náhradu od dopravcu máte aj vtedy, ak pri dopravnej nehode, ktorá sa stala počas diaľkovej cesty, dôjde k strate alebo poškodeniu vašej batožiny alebo iného osobného majetku.
V prípade potreby vám dopravca zároveň poskytne okamžitú pomoc: prvú pomoc, jedlo, oblečenie, dopravu a ubytovanie.

Sťažnosti
Ak sa domnievate, že vaše práva neboli rešpektované, môžete podať sťažnosť dopravcovi do 3 mesiacov od dátumu, kedy uvedená udalosť nastala. Dopravca má 1 mesiac na to, aby sa k sťažnosti vyjadril, pričom konečnú odpoveď vám musí poslať do 3 mesiacov od prijatia vašej sťažnosti.
Ak nie ste spokojní s konečným riešením sťažnosti, môžete kontaktovať vnútroštátny dozorný orgán. Aktualizovaný zoznam nájdete TU.