Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Nebezpečné výrobkyUpozornenieOznámenie spoločnosti TOSHIBA TEC GERMANY IMIAGING SYSTEMS GmbH

Oznámenie spoločnosti TOSHIBA TEC GERMANY IMIAGING SYSTEMS GmbH

Kategória: Upozornenie
Dátum: 29. 6. 2017

Slovenská obchodná inšpekcia v záujme dôslednej ochrany spotrebiteľa uverejňuje nasledovný oznam od spoločnosti TOSHIBA TEC GERMANY IMIAGING SYSTEMS GmbH (ďalej len Toshiba) so sídlom Carl-Schurz-Str. 7, D-41460 Neuss (Nemecko).

Toshiba dostala informáciu od svojho dodávateľa OEM súčiastok (spoločnosť Lexmark), že maximálna prípustná hodnota koncentrácie polybrómovaných difenyléterov (PBDE) (povolená hranica koncentrácie 0,1%) na základe niekoľkých kontrolných meraní, by mohla byť potenciálne prekročená v kryte karty laserového ovládača (ako je uvedené v prílohe), ktorý obsahovali niektoré zariadenia Toshiba vyrobené medzi aprílom 2015 a marcom 2017. Tieto zariadenia Toshiba boli vyrobené spoločnosťou Lexmark pre spoločnosť Toshiba a uvedené na trh v mene a pod značkou spoločnosti Toshiba. Kryty karty laserového ovládača sú veľmi malé a vážia iba 0,7 gramu. Celková hmotnosť PBDE obsiahnutá v jednej potenciálne dotknutej súčiastke predstavuje mikroskopické množstvo PBDE (t.j. približne 0,00077 gramov). (Potenciálne dotknuté) kryty karty laserového ovládača boli dodané spoločnosti Lexmark dodávateľom Primax ako treťou osobou a následne boli vmontované spoločnosťou Lexmark do zariadení Toshiba. Spoločnosť Primax predpokladá, že približne 1% krytov karty laserového ovládača môže obsahovať množstvo PBDE presahujúci limit podľa smernice RoHS II.

PBDE sú látky spomaľujúce horenie, ktoré sa pridávajú do produktov (napríklad plastov) pre ich spomaľujúce účinky na proces horenia. Po tom, čo sú PBDE látky vypustené do vonkajšieho prostredia, majú vlastnosti tuhých častíc, ktoré môžu preniknúť kožou. Najčastejšie dochádza k vystaveniu týmto látkam pri fyzickom kontakte a ich požití, typicky ak nedôjde k dôkladnému umytiu rúk pred konzumáciou jedál. Naviac je veľmi nepravdepodobné, aby sa servisný technik pri oprave zariadenia Lexmark niekedy potreboval dostať k týmto krytom karty laserového ovládača, alebo bol vystavený týmto krytom počas bežnej opravy alebo údržby.

Potenciálne dotknuté zariadenia Toshiba (uvedený je názov výrobku):
e-STUDIO305CS
e-STUDIO305CP
e-STUDIO306CS.

Na Slovensku sa odhaduje, že celkovo 2 potenciálne dotknuté kusy zariadenia Toshiba boli uvedené na trh.

Dodávateľ spoločnosti Lexmark, ktorý dodáva kryty karty laserového ovládača (t.j. spoločnosť Primax) používa vo výrobe súčiastky, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi.

Dodatočná výmena by (i) vyžadovala vrátenie všetkých potenciálne dotknutých zariadení Toshiba z ich súčasných miest späť k výrobcovi spoločnosti Lexmark v Číne a znamenala by možné podstatné riziko zníženia spoľahlivosti výkonu, spoločnosť Lexmark navrhuje, aby sa táto situácia ohľadom zariadení Toshiba na konci ich životnosti vyriešila prostredníctvom štandardného postupu podľa Smernice Európskeho Parlamentu a Rady č. 2012/19/EU zo 4. júla 2012 o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ). Ako je vyššie uvedené, s krytmi kartami laserového ovládača nie sú spojené žiadne bezpečnostné/zdravotné riziká pre užívateľov.

Príloha
Prezentácia umiestnenia krytov karty laserového ovládača v zariadeniach Lexmark so súvisiacimi rizikami zníženia spoľahlivosti ich výkonu v prípade, ak by sa pristúpilo k ich paušálnej výmene [pdf, 576 kB]