Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Nebezpečné výrobkyUpozornenieOznámenie spoločnosti SEZ Krompachy - ističe, modulárne vypínače, vypínacie spúšte a príslušenstvo k PR 60 (N-pól)

Oznámenie spoločnosti SEZ Krompachy - ističe, modulárne vypínače, vypínacie spúšte a príslušenstvo k PR 60 (N-pól)

Kategória: Upozornenie
Dátum: 5. 12. 2023

Dôležité upozornenie:

Slovenská obchodná inšpekcia v záujme dôslednej ochrany spotrebiteľa uverejňuje nasledovný oznam od spoločnosti SEZ Krompachy a.s. so sídlom Hornádska 1, 053 42 Krompachy.

Spoločnosť SEZ Krompachy a. s. upozorňuje, že pri výrobkoch – istič s číslami modelov PE 61, PE 62, PE 63, RI 61, RI 62, RI 63, RI 64, PR 61, PR 62, PR 63, PR 64, modulárny vypínač s číslami modelov RV 61, RV 62, RV 63, RV 63N, vypínacia spúšť k PR 60 (24V DC, 48V DC, 110V DC, 230V AC, a príslušenstvo k PR 60 (N-pól) s výrobnou šaržou 10/2018 až 12/2018 hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom za predpokladu, že chránené prostredie v ktorom je istič umiestnený (rozvádzač) je prístupné, napájacie obvody sú pod napätím a osoba v danom okamihu ovláda istič prostredníctvom čiernej páčky. Ovládacia páčka môže vykazovať bezpečnostnú vadu vo forme elektrickej vodivosti, čím sa na jej povrchu môže v prevádzkovom režime objaviť fázové napätie. Vadu dielca užívateľ nemôže zistiť vizuálnou kontrolou, ale len s použitím meracieho prístroja. Číslo modelov dotknutých výrobkov je viditeľné pre spotrebiteľa, na bočnej strane ističa, keď nie je zapojený v rozvádzači. Nebezpečné modely výrobku majú vždy biely plastový obal a čiernu páčku, ako je uvedené na obrázkoch.

Obrázok zobrazujúci presný dizajn výrobku:

obrázok zobrazujúci presný dizajn výrobku

 

Obrázky vadného dielca výrobku – Páčka čierna s výrobným kódom D 6734/č:

 istič1                 vadný dielec pohľad zvrchu

pohľad zboku                 pohľad zvrchu

 

Upozorňujeme, že nebezpečný výrobok s číslami modelov v elektrickom rozvádzači by bol počas vykonania pravidelnej revízie elektromerov revíznym technikom odhalený, a preto sa oznámenie týka hlavne spotrebiteľov, ktorý si tento výrobok zakúpili a inštalovali samostatne a do dnešného dňa nebola u nich vykonaná odborná revízia.

Spoločnosť SEZ Krompachy a. s. žiada spotrebiteľov, aby skontrolovali či sa u nich nenachádza výrobok s rovnakým dizajnom a v prípade, ak je to možné, porovnali aj číslo modelu s údajmi uvedenými vyššie. V prípade, že sa toto oznámenie týka ich produktu, v žiadnom prípade ho neovládali a bezprostredne kontaktovali spoločnosť SEZ Krompachy a. s. prostredníctvom mobilu: +421 905 742 798 alebo na e-mail jan.gabonay@sez-krompachy.sk, za účelom dohodnutia ďalšieho postupu.

V prípade, ak majú spotrebitelia predmetný výrobok zakúpený a nenamontovaný, môžu ho vrátiť do predajne, kde predmetný výrobok zakúpili, pričom im budú vrátené peniaze, a to aj bez predloženia pokladničného bloku.