Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Nebezpečné výrobkyUpozornenieOznámenie spoločnosti Nikon Instruments Europe B. V.

Oznámenie spoločnosti Nikon Instruments Europe B. V.

Kategória: Upozornenie
Dátum: 4. 7. 2018

Slovenská obchodná inšpekcia uverejňuje nasledovný oznam od spoločnosti Nikon Instruments Europe B. V., Burgerweeshuispad 101 Tripolis 100, Amsterdam (ďalej len „výrobca“) o možnom výskyte nadlimitného množstva olova vo výrobkoch:
- biologické mikroskopy: ECLIPSE E100 a E200,
- vzpriamené mikroskopy: ECLIPSE Ci-E, Ci-L, Ci-S a Ci-POL,
- stereo mikroskopy: SMZ800N, SMZ1270, SMZ1270i,
- priemyselné mikroskopy: ECLIPSE LV100N POL.


Potenciálne dotknuté mikroskopy nie sú v súlade so Smernicou EP a Rady 2011/65/EÚ o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (ďalej len „Smernica RoHS II“).

Výrobca odhaduje, že na slovenský trh bol sprístupnený len jeden kus mikroskopu.

Krajina pôvodu:
Čínska ľudová republika (ďalej len „ČĽR“)

Údaje o výrobcovi:
Nikon Instruments Europe B. V., Burgerweeshuispad 101 Tripolis 100, Amsterdam a dcérska spoločnosť Nanjing Nikon Jiangnan Optical Instruments Co., Ltd., so sídlom v Čínskej ľudovej republike.

Identifikácia výrobku sprístupneného na slovenský trh: Biologický mikroskop ECLIPSE E 100

Druh nebezpečnosti:
Výrobca po vykonaní kontrolných meraní na obsah určitých chemických látok vo vyššie uvedených výrobkoch nadobudol dôvodné podozrenie, že maximálna koncentrácia obsahu olova (limit: 1000 mg/kg ; 0,1%), ktorá je ustanovená v Prílohe II Smernica RoHS II, mohla byť prekročená, a to konkrétne v obsahu farieb, ktorými boli natreté vonkajšie časti mikroskopov pre podnikateľské použitie, vrátane niektorého príslušenstva, ktoré bolo dodané s mikroskopmi.

Po dôkladnej analýze situácie výrobca potvrdzuje, že v tomto ohľade neexistuje žiadne zdravotné riziko pre konečných používateľov, nakoľko olovo obsiahnuté vo farbe nie je prchavé a nemôže byť rozpustené pri bežnom a odporúčanom používaní.

Opatrenia na ochranu trhu:
Výrobca pozastavil objednávky, prestal uvádzať na trh dotknuté výrobky a oznámil svojmu dodávateľovi farieb ČĽR potenciálny nesúlad so Smernicou RoHS II. Následne bolo obratom výrobcovi od dodávateľa doručené potvrdenie o tom, že začal okamžite dodávať nezávadné farby.
V prípade, ak by boli vyššie špecifikované výrobky uvedené v ponuke pre širokú verejnosť (bežného spotrebiteľa), spotrebiteľ má právo podľa §6 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov predmetný nebezpečný výrobok vrátiť späť výrobcovi, predávajúcemu, dovozcovi alebo dodávateľovi a má právo na vrátenie kúpnej ceny výrobku. Predávajúci je povinný vziať späť výrobok, ktorý je nebezpečný, aj vtedy, ak spotrebiteľ nemá doklad o kúpe výrobku.

eclipse e200

smz800n