Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Nebezpečné výrobkyUpozornenieOznámenie spoločnosti Kids II UK Limited, Veľká Británia

Oznámenie spoločnosti Kids II UK Limited, Veľká Británia

Kategória: Upozornenie
Dátum: 19. 5. 2017
Slovenská obchodná inšpekcia na základe informácie, ktorú dostala od spoločnosti Kids II UK Limited, Wood Street 88, EC2V 7AJ Londýn, Veľká Británia v záujme dôslednej ochrany spotrebiteľa uverejňuje nasledovný oznam:

Spoločnosť Kids II UK Limited (ďalej aj „Kids II") sa dobrovoľne rozhodla spustiť program stiahnutia určitej časti svojej produkcie z trhu, a to konkrétne výrobku „Oball Rattles“ (Hrkálka Oball), dodávaného prostredníctvom spoločnosti Topco Marketing Ltd.

Detaily o množstve dotknutého výrobku

Od začiatku januára roku 2016 bolo v rámci Slovenskej republiky predaných odhadom okolo 6.360,00 dotknutých hrkálok.

Výrobok bol vyrobený pred 21. októbrom 2016, a to spoločnosťou Topco Marketing Ltd. Predmetný výrobok je možné bližšie určiť tak, že ide o hrkálku s jednou priehľadnou plastovou komorou, ktorá obsahuje iba oranžové guličky a má kódové označenie začínajúce sa písmenom "T". Dotknutá šarža - kódové označenie je: T3065, T0486, T1456, T2316 a T2856. Toto kódové označenie sa nachádza na malom trojuholníku umiestnenom na vnútornej strane povrchu hrkálky. Dotknuté výrobky majú produktové číslo 81031.

Podrobnosti o potenciálnom nebezpečenstve a o nápravných opatreniach

Spoločnosť Kids II dostala správy o otváraní sa priehľadnej plastovej komory v hrkálke. V prípade výskytu uvedeného javu malé čiastočky, obsiahnuté vo vnútri priehľadnej plastovej komory konkrétnej hrkálky, môžu predstavovať nebezpečenstvo udusenia sa pre deti do troch rokov veku.

Doposiaľ je z celosvetovej produkcie v objeme 712.000,00 hrkálok známych 61 oznámení o uvedenom jave. Avšak v žiadnom z týchto 61 známych prípadov nebolo oznámené žiadne zranenie, ktoré by vyplývalo z vyššie opísaného javu - otvárania sa priehľadnej plastovej komory v hrkálke.

Spoločnosť Kids II vykonala v súlade s metodikou hodnotenia rizík EÚ, stanovenou v Rozhodnutí 2010/15/EU, hodnotenie rizika a vyhodnotila, že výrobok predstavuje NÍZKE RIZIKO.

Spoločnosť Kids II poučí spotrebiteľov, aby okamžite prestali používať výrobok „Oball Rattles” a volali na linku pomoci, respektíve navštívili internetovú stránku: http://www.kidsii.com/customer-service/recalls, na ktorej nájdu pokyny pre uplatnenie nároku na refundáciu. Spotrebitelia budú požiadaní, aby výrobok rozrezali, zničenie výrobku odfotografovali, za čo im v takom prípade (po preukázaní zničenia výrobku) bude poskytnutá refundácia. Distribútori a maloobchodníci budú poučení, aby predmetný výrobok zničili a jeho zničenie preukázali.

Spotrebitelia môžu v prípade ďalších otázok kontaktovať Mgr. Kristýnu Kovaříkovú, prostredníctvom emailu: kovarikova@rowanegal.com  alebo na telefónnom čísle: +420 224 216 212.

81031_green