SOI Nebezpečné výrobkyJednotný trh EÚ - systém RAPEX

Jednotný trh EÚ - systém RAPEX

Európska komisia prostredníctvom systému na rýchlu výmenu informácií RAPEX, ustanoveného čl. 12 smernice 2001/95/ES Európskeho parlamentu a Rady z 3. decembra 2001 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov, dostáva každý deň od vnútroštátnych orgánov v EÚ/EHP upozornenia o nebezpečných nepotravinových výrobkoch nájdených na ich trhoch. V upozorneniach sa uvádzajú informácie o druhu zistených výrobkov, rizikách, ktoré tieto výrobky predstavujú, ako aj opatreniach prijatých na vnútroštátnej úrovni s cieľom zabrániť ich uvádzaniu na trh alebo ich uvádzanie obmedziť.

Týždenné správy s najnovšími upozorneniami o nebezpečných nepotravinových výrobkoch zverejňuje Európska komisia na webovom sídle Safety Gate, ktoré je dostupné vo všetkých jazykoch EÚ. Ak chcete dostávať úplný týždenný zoznam najnovších uverejnených upozornení, prihláste sa na odber týždenných správ prostredníctvom e-mailu, alebo vyhľadajte upozornenia podľa vybraných kritérií. Tieto, ako aj ďalšie informácie týkajúce sa bezpečnosti výrobkov v EÚ, môžete nájsť na webovom sídle Safety Gate.