Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRVýstražný trojuholník s homologizačným číslom E11 27R 043555

Výstražný trojuholník s homologizačným číslom E11 27R 043555

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 3. 5. 2021
Slovenská obchodná inšpekcia zistila v ponuke pre spotrebiteľa výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o nasledovný výrobok:

Výstražný trojuholník s homologizačným číslom E11 27R 043555

Krajina pôvodu: Čína

Výrobca: CIXI HAO XING AUTO PARTS CO., LTD, Zhejiang Province

Dovozca: Compass CZ, s.r.o., Pražská 17, 250 81 Nehvizdy, ČR

Obchodná značka: nv_vt_ochranna_znamka

Typ: HXJ-2

Popis:


Výstražný trojuholník - skladajúci sa zo štyroch kovových nožičiek a trojuholníka rovnostranných strán, na ktorého čelnej strane je odrazová plocha z fluorescenčného materiálu. Súčasťou výstražného trojuholníka je plastový obal červenej farby, na ktorom je homologizačná značka E11 v kružnici s číslom 27R 043555. Na výstražnom trojuholníku sa nachádza obchodná značka nv_vt_ochranna_znamkas označením výrobcu HAO XING HXJ-2.

Druh nebezpečnosti:

Nízka mechanická stabilita.

Príčina nebezpečnosti:

Výstražný trojuholník musí spĺňať požiadavky na stabilitu vo vetre podľa čl. 10 prílohy č. 5 predpisu EHK OSN č. 27 a odolať dynamickému tlaku vzduchu minimálne 180 Pa bez toho, aby sa prevrátil, alebo otočil. V prípade uvedeného výstražného trojuholníka nebol dosiahnutý ani požadovaný minimálny dynamický tlak pri prevrátení.

Berúc do úvahy vyššie uvedené, pri prevrátení alebo otočení výstražného trojuholníka môže do osoby, ktorá sa nachádza za výrobkom a tvorí prekážku v cestnej premávke, naraziť dopravný prostriedok a spôsobiť ujmu na zdraví.

Opatrenia na ochranu trhu:

V čase šetrenia sa predmetný nebezpečný výrobok nenachádzal v ponuke pre spotrebiteľa. SOI kontrolovanej osobe uložila povinnosť zabezpečiť, aby sa v ponuke pre spotrebiteľov nachádzali len bezpečné výrobky. Výrobok je ďalej došetrovaný v distribučnom reťazci až k hlavnému zodpovednému, ktorý uviedol nebezpečný výrobok na trh SR.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si tento výrobok zakúpili, aby ho vo vlastnom záujme prestali používať.

nv_vt_1 

nv_vt_2 

nv_vt_3 

nv_vt_4