Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRVýstražný trojuholník s homologizačným číslom E11 27R 033971

Výstražný trojuholník s homologizačným číslom E11 27R 033971

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 31. 5. 2019
Slovenská obchodná inšpekcia zistila v ponuke pre spotrebiteľa výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o nasledovný výrobok:

Výstražný trojuholník s homologizačným číslom E11 27R 033971

Krajina pôvodu: Čína

Popis:

Výstražný trojuholník - skladajúci sa zo štyroch kovových nožičiek a trojuholníka rovnostranných strán, na ktorého čelnej strane je odrazová plocha z fluorescenčného materiálu. Súčasťou výstražného trojuholníka je plastový obal červenej farby, na ktorom je nápis MADE IN CHINA a homologizačná značka E11 v kružnici s číslom 27R 033971. Na obale je nalepený papierový štítok s nápisom „Výstražný trojúhelník“ značky Compass. Po predložení osvedčenia o typovom schválení k predmetnému výstražnému trojuholníku bolo zistené, že výrobcom je CIXI SHIBO CAR PARTS CO., LTD. a na výstražnom trojuholníku by sa mala nachádzať obchodná značka alebo ochranná známka výrobcu - JM.

Druh nebezpečnosti:

Nízka mechanická stabilita.

Príčina nebezpečnosti:

Výstražný trojuholník, ktorý je súčasťou povinnej výbavy v zmysle § 25 vyhlášky MDV SR č. 134/2018 Z. z. musí spĺňať požiadavky na stabilitu vo vetre podľa čl. 10 prílohy č. 5 predpisu EHK OSN č. 27 a odolať dynamickému tlaku vzduchu 180 Pa bez toho, aby sa prevrátil, alebo otočil. V prípade uvedeného výstražného trojuholníka nebol dosiahnutý ani požadovaný minimálny dynamický tlak pri otočení.

Berúc do úvahy vyššie uvedené, pri prevrátení alebo otočení výstražného trojuholníka môže do osoby, ktorá sa nachádza za výrobkom a tvorí prekážku v cestnej premávke, naraziť dopravný prostriedok a spôsobiť ujmu na zdraví.

Opatrenia na ochranu trhu:

V čase šetrenia sa predmetný nebezpečný výrobok nenachádzal v ponuke pre spotrebiteľa. SOI kontrolovanej osobe uložila povinnosť informovať spotrebiteľov o tomto nebezpečnom výrobku. Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku predávajúcemu, u ktorého bol predmetný výrobok zakúpený, právo na vrátenie kúpnej ceny.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si tento výrobok zakúpili, aby ho vo vlastnom záujme prestali používať.

nv_vystrazny_trojuholnik1

nv_vystrazny_trojuholnik2

nv_vystrazny_trojuholnik3

nv_vystrazny_trojuholnik4