SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRUhlová brúska SHARKS

Uhlová brúska SHARKS

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 23. 2. 2017

Slovenská obchodná inšpekcia zistila, že na trhu SR bol v ponuke pre spotrebiteľa výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia, a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o nasledovný výrobok:

Uhlová brúska SHARKS, model: SH 950

Pôvod: Čína

Identifikácia výrobku:
Uhlová brúska je napájaná z elektrickej siete s priemerom kotúča 125 mm. Telo brúsky je oranžovo-čiernej farby, rukoväť je rovnakého farebného vyhotovenia. Na výrobku sa nachádzajú 2 štítky na ktorých je uvedené: Uhlová brúska SHARKS SH 950, napätie/frekvencia, priemer kotúča, otáčky, závit vretena, hmotnosť, rok výroby, krajina pôvodu, označenie CE, symbol separovaného zberu. Výrobok je balený v kartónovom balení. Súčasťou balenia je ochranný kryt, bočná rukoväť, kľúč a návod na použitie v štátnom jazyku, ktorého súčasťou je ES vyhlásenie o zhode.

Druh nebezpečnosti: Nedostatky, ktoré môžu spôsobiť vážne poranenie. Potenciálne nebezpečenstvo elektrického šoku.

Príčiny nebezpečnosti: Pri skúškach nesmie dôjsť k pootočeniu ochranného krytu o viac ako 90°. (ochranný kryt odpadol). Zoslabená izolácia.

Opatrenia na ochranu trhu:
SOI kontrolovanej osobe uložila zákaz predaja a distribúcie a povinnosť stiahnuť uvedený výrobok z trhu. Súčasne mu uložila povinnosť informovať spotrebiteľov o nebezpečnom výrobku. Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku právo na vrátenie kúpnej ceny.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si tento výrobok zakúpili, aby ho vo vlastnom záujme prestali používať.

Obrázok č.1 – pohľad na spotrebiteľské balenie

uhlová%20brúska%20sharks 

Obrázok č.2 – detail na štítkové údaje na uhlovej brúske

uhlová%20brúska%20sharks%202