SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRUhlová brúska FELISATTI

Uhlová brúska FELISATTI

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 23. 2. 2017

Slovenská obchodná inšpekcia zistila, že na trhu SR bol v ponuke pre spotrebiteľa výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia, a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o nasledovný výrobok:

Uhlová brúska FELISATTI, model: AG115/1000

Pôvod: Španielsko

Identifikácia výrobku:
Uhlová brúska je napájaná z elektrickej siete s priemerom kotúča 115 mm. Telo brúsky je červeno-čiernej farby, rukoväť je čierneho vyhotovenia. Na výrobku sa nachádza štítok na ktorom je uvedené: FELISATTI, AG115/1000, 230V~ 50-60Hz, n=11.000/min, 1010W, M14, Ø115mm, Ser. No: 10304.0080, 02/2014, označenie CE, symbol spotrebiča triedy II, symbol separovaného zberu. Taktiež je na štítku uvedená adresa výrobcu a krajina pôvodu. Výrobok je balený v kartónovom balení. Súčasťou balenia je ochranný kryt, bočná rukoväť, kľúč a návod na použitie v štátnom jazyku, ktorého súčasťou je ES vyhlásenie o zhode.

Druh nebezpečnosti: Nedostatky, ktoré môžu spôsobiť vážne poranenie. Potenciálne nebezpečenstvo elektrického šoku.

Príčiny nebezpečnosti: Pri skúškach nesmie dôjsť k pootočeniu ochranného krytu o viac ako 90°.(namerané pootočenie viac ako 100°). Zoslabená izolácia.

Opatrenia na ochranu trhu:
SOI kontrolovanej osobe uložila zákaz predaja a distribúcie a povinnosť stiahnuť uvedený výrobok z trhu. Súčasne mu uložila povinnosť informovať spotrebiteľov o nebezpečnom výrobku. Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku právo na vrátenie kúpnej ceny.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si tento výrobok zakúpili, aby ho vo vlastnom záujme prestali používať.

Obrázok č.1 – uhlová brúska FELISATTI, model: AG115/1000

uhlová%20brúska

Obrázok č.2 – detail na štítkové údaje na uhlovej brúske 

uhlová%20brúska%202