SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRTeplovzdušný ventilátor SENCOR model SFH 601BL

Teplovzdušný ventilátor SENCOR model SFH 6010BL

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 13. 10. 2021
Slovenská obchodná inšpekcia zistila, že na trhu SR bol v ponuke pre spotrebiteľa výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia, a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o výrobok:

Teplovzdušný ventilátor SENCOR model SFH 6010BL typ EUE2 s označením šarže (LOT): 2020601006

Pôvod:

Čína

Identifikácia výrobku:

Teplovzdušný ventilátor v tvare kvádra v modro-šedom prevedení. Na prednej strane výrobku sa nachádza ovládací gombík na nastavenie výkonu a na zadnej strane vypínač a vstup pre sieťový kábel. Štítok s technickými a povinnými údajmi je umiestnený na spodnej strane výrobku.

Druh nebezpečnosti:

Potenciálne nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

Príčiny nebezpečnosti:

Z dôvodu nedostatočného konštrukčného vyhotovenia výrobku môže prísť, v prípade uvoľnenia napájacieho kábla, ku kontaktu napájacieho kábla s ochrannou kovovou mriežkou.

Opatrenia na ochranu trhu:

SOI uložila kontrolovanej osobe opatrenie, ktorým zakázala ďalšie sprístupňovanie nebezpečného výrobku na trhu, nariadila jeho stiahnutie z trhu a povinnosť informovať spotrebiteľov o tomto nebezpečnom výrobku. Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku predávajúcemu, u ktorého bol predmetný výrobok zakúpený, právo na vrátenie kúpnej ceny.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si tento výrobok zakúpili, aby ho vo vlastnom záujme prestali používať.

teplovzdusny ventilator obr 

teplovzdusny ventilator obr 

teplovzdusny ventilator obr 

teplovzdusny ventilator obr 

teplovzdusny ventilator obr 

teplovzdusny ventilator obr