Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRSvetelný reťazec – Vianočné žiarovky LED LIGHT typ 20L-600L

Svetelný reťazec – Vianočné žiarovky LED LIGHT typ 20L-600L

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 22. 3. 2018

Slovenská obchodná inšpekcia zistila, že na trhu SR bol v ponuke pre spotrebiteľa výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia, a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o nasledovný výrobok:

Svetelný reťazec – Vianočné žiarovky LED LIGHT typ 20L-600L

Pôvod: Čína

Identifikácia výrobku:
Svetelný reťazec bez označenia výrobcu a dovozcu ako aj iných povinných údajov. Svetelný reťazec obsahuje zariadenie na prepínanie režimov svietenia a je ukončený zásuvkou s možnosťou pre zapojenie ďalšieho reťazca. Označenie CE v nesprávnom tvare sa nachádza na viacerých častiach výrobku. Výrobok je balený v papierovom obale, na ktorom je uvedený neúplný návod
na použitie a neúplné bezpečnostné inštrukcie v slovenskom jazyku.

Druh nebezpečnosti:
Potenciálne nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom a vzniku požiaru.

Príčiny nebezpečnosti:
V dôsledku nedostatočnej mechanickej pevnosti svietidla je možný prístup k živým častiam, čo môže mať za následok úraz elektrickým prúdom.
Svetelný reťazec má ďalšie technické nedostatky, ktoré by mohli zapríčiniť ohrozenie bezpečnosti alebo zdravia spotrebiteľov nedostatočnou dĺžkou kábla medzi vidlicou a prvou objímkou, nedostatočnou odolnosťou voči vode, nedostatočnou ochranou proti účinkom plameňa a zapáleniu.

Opatrenia na ochranu trhu:
SOI kontrolovanej osobe uložila zákaz predaja predmetného výrobku. Súčasne mu uložila povinnosť stiahnuť výrobok z trhu a informovať spotrebiteľov o tomto nebezpečnom výrobku. Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku predávajúcemu, u ktorého bol predmetný výrobok zakúpený, právo na vrátenie kúpnej ceny.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si tento výrobok zakúpili, aby ho vo vlastnom záujme prestali používať.

Obrázok č. 1 – Svetelný reťazec – Vianočné žiarovky LED LIGHT typ 20L-600L

led light1

Obrázok č. 2 – Pohľad na spotrebiteľské balenie

led light2 

led light3