Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRSvetelný reťazec model ZX-L 100M, art. No. 58-3

Svetelný reťazec model ZX-L 100M, art. No. 58-3

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 23. 10. 2023

Slovenská obchodná inšpekcia zistila, že na trhu SR bol v ponuke pre spotrebiteľa výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia, a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o výrobok:

Svetelný reťazec model ZX-L 100M, art. No.: 58-3

Pôvod:
Čína

Identifikácia výrobku:
Svetelný reťazec zelenej farby, ktorého súčasťou je aj zariadenia na zmenu režimov svietenia. Reťazec je opatrený návlečkou, na ktorej je označenie CE, identifikačný znak, technické parametre ako aj povinné piktogramy. Reťazec je balený v kartónovej krabici. Súčasťou balenia nie je návod na použitie spolu s bezpečnostnými inštrukciami v slovenskom jazyku.

Druh nebezpečnosti:
Potenciálne nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

Príčiny nebezpečnosti:
V dôsledku nedostatočnej mechanickej pevnosti svietidla je možný prístup k živým častiam, čo môže mať za následok úraz elektrickým prúdom.
Svetelný reťazec má ďalšie technické nedostatky, ktoré by mohli zapríčiniť ohrozenie bezpečnosti alebo zdravia spotrebiteľov ako nedostatočný prierez vodiča, nedostatočnú dĺžku kábla medzi vidlicou a prvou objímkou a taktiež nespĺňa deklarované požiadavky na krytie proti vode.

Opatrenia na ochranu trhu:
Slovenská obchodná inšpekcia uložila kontrolovanej osobe povinné opatrenia, ktorými zabránila ďalšiemu sprístupňovaniu nebezpečného výrobku na trhu, zabezpečila jeho stiahnutie z trhu ako aj informovanie spotrebiteľov o tomto nebezpečnom výrobku. Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku predávajúcemu, u ktorého bol predmetný výrobok zakúpený, právo na vrátenie kúpnej ceny, opravu výrobku v primeranom čase, ak možno zaistiť bezpečnosť opraveného výrobku alebo na výmenu výrobku za bezpečný výrobok rovnakého typu a aspoň rovnakej hodnoty a kvality na základe výslovného súhlasu spotrebiteľa.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si tento výrobok zakúpili, aby ho vo vlastnom záujme prestali používať.

 

svetelný reťazec model zx-l 100m, art 

svetelný reťazec model zx-l 100m, art 

svetelný reťazec model zx-l 100m, art 

svetelný reťazec model zx-l 100m, art 

svetelný reťazec model zx-l 100m, art 

svetelný reťazec model zx-l 100m, art 

svetelný reťazec model zx-l 100m, art