SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRSvetelný reťazec LICE BRASIL item no: ZSD004

Svetelný reťazec LICE BRASIL item no: ZSD004

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 10. 3. 2020
Slovenská obchodná inšpekcia zistila, že na trhu SR bol v ponuke pre spotrebiteľa výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia, a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o výrobok:

Svetelný reťazec LICE BRASIL item no: ZSD004

Pôvod:

Čína

Identifikácia výrobku:

Svetelný reťazec s 100 LED žiarovkami priehľadnom prevedení a s dĺžkou 9m. Svetelný reťazec obsahuje zariadenie na zmenu režimu svietenia. Reťazec nie je opatrený návlečkou ani iným výrobným štítkom s povinnými údajmi. Svetelný reťazec je balený v kartónovom obale, ktorého súčasťou nie je návod na použitie v slovenskom jazyku. Bezpečnostné inštrukcie a upozornenia v slovenskom jazyku nie sú uvedené ani na obale výrobku.

Druh nebezpečnosti:

Potenciálne nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom a vzniku požiaru.

Príčiny nebezpečnosti:

V dôsledku nedostatočnej mechanickej pevnosti svetelného reťazca je možný prístup k živým častiam, čo môže mať za následok úraz elektrickým prúdom.

Svetelný reťazec má aj ďalšie technické nedostatky, ktoré by mohli zapríčiniť ohrozenie bezpečnosti alebo zdravia spotrebiteľov ako nedostatočný prierez vodiča, nedostatočnú odolnosť voči vode a nedostatočnú dĺžku medzi vidlicou a prvou objímkou.

Opatrenia na ochranu trhu:

SOI uložila kontrolovanej osobe opatrenie, ktorým zakázala ďalšie sprístupňovanie nebezpečného výrobku na trhu, nariadila jeho stiahnutie z trhu a povinnosť informovať spotrebiteľov o tomto nebezpečnom výrobku. Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku predávajúcemu, u ktorého bol predmetný výrobok zakúpený, právo na vrátenie kúpnej ceny.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si tento výrobok zakúpili, aby ho vo vlastnom záujme prestali používať.

Fotografie predmetného výrobku:

svet 

svet 

svet