SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRSvetelný reťazec LED Decoration Lights

Svetelný reťazec LED Decoration Lights

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 8. 3. 2022

Slovenská obchodná inšpekcia zistila, že na trhu SR bol v ponuke pre spotrebiteľa výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o výrobok:

Svetelný reťazec "LED Decoration Lights" item no.: 37488 (len na krabici)

Pôvod:

Čína

Identifikácia výrobku:

Svetelný reťazec bielej farby s LED žiarovkami vybavený zariadením na zmenu režimu svietenia. Reťazec nie je označený obchodnou značkou alebo menom výrobcu, či dovozcu s plnou adresou, modelovým či typovým označením, popr. iným identifikačným znakom, ani inými povinnými technickými údajmi. Reťazec je balený v kartónovej krabici, na ktorej je uvedená informácia o použití v interiéry, ale aj v exteriéry, EAN kód a item no.: 37488.

Druh nebezpečnosti:

Potenciálne nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

Príčiny nebezpečnosti:

V dôsledku nedostatočnej mechanickej pevnosti svietidla je možný prístup k živým častiam, čo môže mať za následok úraz elektrickým prúdom.

Svetelný reťazec má ďalšie technické nedostatky, ktoré by mohli zapríčiniť ohrozenie bezpečnosti alebo zdravia spotrebiteľov ako nedostatočný prierez vodiča, nedostatočnú dĺžku kábla medzi vidlicou a prvou objímkou, ako aj nedostatočnú ochranu proti vode.

Opatrenia na ochranu trhu:

Slovenská obchodná inšpekcia umožnila prijať kontrolovanej osobe nápravné opatrenia, ktorými zabránila ďalšiemu sprístupňovaniu nebezpečného výrobku na trhu a zabezpečila informovanie spotrebiteľov o tomto nebezpečnom výrobku.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si tento výrobok zakúpili, aby ho vo vlastnom záujme prestali používať. Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku predávajúcemu, u ktorého bol predmetný výrobok zakúpený, právo na vrátenie kúpnej ceny.

svetelný reťazec led decoration lights č 1 

svetelný reťazec led decoration lights č 2 

svetelný reťazec led decoration lights č 3 

svetelný reťazec led decoration lights č 4 

svetelný reťazec led decoration lights č 5 

svetelný reťazec led decoration lights č 6