Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRSvetelný reťazec art. no: 503 (model uvedený na krabici AJ-1003)

Svetelný reťazec art. no: 503 (model uvedený na krabici AJ-1003)

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 9. 11. 2020
Slovenská obchodná inšpekcia zistila, že na trhu SR bol v ponuke pre spotrebiteľa výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o výrobok:

Svetelný reťazec art. no: 503 (model uvedený na krabici AJ-1003)

Pôvod:

Čína.

Identifikácia výrobku:

Svetelný reťazec so 100 LED žiarovkami čiernej farby, s dĺžkou 8 m a s možnosťou pripojenia ďalšieho reťazca. Svetelný reťazec obsahuje zariadenie na zmenu režimu svietenia a je opatrený návlečkou s povinnými údajmi. Svetelný reťazec je balený v kartónovom obale.

Druh nebezpečnosti:

Potenciálne nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

Príčiny nebezpečnosti:

V dôsledku nedostatočnej mechanickej pevnosti svetelného reťazca je možný prístup k živým častiam, čo môže mať za následok úraz elektrickým prúdom.

Svetelný reťazec má aj ďalšie technické nedostatky, ktoré by mohli zapríčiniť ohrozenie bezpečnosti alebo zdravia spotrebiteľov ako nedostatočný prierez vodiča a nedostatočnú odolnosť voči vode.

Opatrenia na ochranu trhu:

SOI začala správne konanie voči kontrolovanej osobe za neposkytnutie súčinnosti správnemu orgánu pre opakované nedostavenie sa na správny orgán za účelom došetrenia predmetného nebezpečného výrobku a uloženia opatrení na ochranu trhu, ktoré nemohli byť uložené kontrolovanej osobe v prevádzkarni, kde bol odber vzorky vykonaný, z dôvodu jej zrušenia. SOI taktiež podala návrh na zrušenie živnostenského oprávnenia kontrolovanej osoby.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si tento výrobok zakúpili, aby ho vo vlastnom záujme prestali používať.

sv 

sv 

sv 

sv 

sv 

sv 

sv