Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRSvetelné reťazce s typovým označením 20L-600L

Svetelné reťazce s typovým označením 20L-600L

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 25. 10. 2023

Slovenská obchodná inšpekcia zistila, že na trhu SR boli v ponuke pre spotrebiteľa výrobky, ktoré predstavujú riziko ohrozenia zdravia, a sú preto výrobkami nebezpečnými. Ide o výrobky:

Svetelné reťazce s typovým označením 20L-600L

Pôvod:
Čína

Identifikácia výrobkov:
Ide o svetelné reťazce bielej a zelenej farby líšiace sa počtom LED žiaroviek (100LED a 200LED) ako aj dĺžkou samotného reťazca (3x2m, 7m a 14m). Reťazce nie sú označené povinnými údajmi ani opatrené návlečkou, na ktorej by tieto údaje boli uvedené. Tieto sú balené v rôznych kartónových krabiciach, pričom každá z nich je označená identifikačným znakom výrobku „typ 20L-600L“. Reťazce obsahujú zariadenie na zmenu režimov svietenia. Bezpečnostné upozornenia sú uvedené priamo na obale výrobku v slovenskom jazyku.

Druh nebezpečnosti:
Potenciálne nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

Príčiny nebezpečnosti:
V dôsledku nedostatočnej mechanickej pevnosti svietidiel je možný prístup k živým častiam, čo môže mať za následok úraz elektrickým prúdom.
Svetelné reťazce majú ďalšie technické nedostatky, ktoré by mohli zapríčiniť ohrozenie bezpečnosti alebo zdravia spotrebiteľov ako nedostatočný prierez vodiča, nedostatočnú dĺžku kábla medzi vidlicou a prvou objímkou a taktiež nespĺňajú deklarované požiadavky na krytie proti vode.

  • Opatrenia na ochranu trhu:
Slovenská obchodná inšpekcia umožnila kontrolovaným osobám prijať nápravné opatrenia, resp. im uložila povinné opatrenia, ktorými zabránila ďalšiemu sprístupňovaniu nebezpečného výrobku na trhu, zabezpečila jeho stiahnutie z trhu ako aj informovanie spotrebiteľov o tomto nebezpečnom výrobku. Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku predávajúcemu, u ktorého bol predmetný výrobok zakúpený, právo na vrátenie kúpnej ceny, opravu výrobku v primeranom čase, ak možno zaistiť bezpečnosť opraveného výrobku alebo na výmenu výrobku za bezpečný výrobok rovnakého typu a aspoň rovnakej hodnoty a kvality na základe výslovného súhlasu spotrebiteľa.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si tieto výrobky zakúpili, aby ich vo vlastnom záujme prestali používať.

1 svetelné reťazce s typovým označením 20l-600l 

2 svetelné reťazce s typovým označením 20l-600l 

3 svetelné reťazce s typovým označením 20l-600l 

4 svetelné reťazce s typovým označením 20l-600l 

5 svetelné reťazce s typovým označením 20l-600l 

6 svetelné reťazce s typovým označením 20l-600l 

7 svetelné reťazce s typovým označením 20l-600l 

8 svetelné reťazce s typovým označením 20l-600l 

9 svetelné reťazce s typovým označením 20l-600l 

10 svetelné reťazce s typovým označením 20l-600l 

11 svetelné reťazce s typovým označením 20l-600l 

12 svetelné reťazce s typovým označením 20l-600l 

13 svetelné reťazce s typovým označením 20l-600l 

14 svetelné reťazce s typovým označením 20l-600l 

15 svetelné reťazce s typovým označením 20l-600l