SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRStrunový kruhový náhrdelník s kruhovým príveskom s očkom Nikoll Fashion Jewelery

Strunový kruhový náhrdelník s kruhovým príveskom s očkom Nikoll Fashion Jewelery

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 2. 6. 2017

Slovenská obchodná inšpekcia zistila v ponuke pre spotrebiteľa výrobok, ktorý predstavuje riziko poškodenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o nasledovnú bižutériu:

Strunový kruhový náhrdelník s kruhovým príveskom
s očkom Nikoll Fashion Jewelery

Pôvod: nezistené

Popis:

Strunový kruhový náhrdelník striebornej farby o priemere cca 12,5 cm s kruhovým príveskom, v ktorom je vo vrchnej časti pripevnený kamienok.

Druh nebezpečnosti: chemické riziko – poškodenie zdravia.

Príčiny nebezpečnosti:

Výrobok obsahuje nadlimitné množstvo kadmia a olova.

Opatrenia na ochranu trhu:

Predávajúcemu boli uložené záväzné pokyny stiahnuť nebezpečný výrobok z ponuky pre spotrebiteľov, ponúkať a predávať len bezpečné výrobky, informovať spotrebiteľov o nebezpečnom výrobku umiestnením oznamu na prevádzkarni s informáciou pre spotrebiteľov o možnosti vrátenia výrobku s následným vrátením kúpnej ceny. Prípad je ďalej v šetrení až k hospodárskemu subjektu, ktorý je zodpovedný za uvedenie nebezpečného výrobku na trh SR.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si tento náhrdelník zakúpili, aby ho vo vlastnom záujme prestali používať. Spotrebiteľ má právo predmetný nebezpečný výrobok vrátiť späť a pri uplatnení tohto práva mu bude vrátená kúpna cena výrobu.

nahrdelnik_nikoll_fashion_jewelery1

nahrdelnik_nikoll_fashion_jewelery2

nahrdelnik_nikoll_fashion_jewelery3

nahrdelnik_nikoll_fashion_jewelery4