Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRStropné svietidlo Strühm, typ LEON LED C 12W NW, BATCH: 0321SWO

Stropné svietidlo Strühm, typ LEON LED C 12W NW, BATCH: 0321SWO

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 3. 6. 2024

Slovenská obchodná inšpekcia zistila, že na trhu SR bol v ponuke pre spotrebiteľa výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia, a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o výrobok:

Stropné svietidlo Strühm, typ LEON LED C 12W NW, BATCH: 0321SWO

Pôvod:
Poľsko

Identifikácia výrobku:
Stropné svietidlo bielej farby, ktoré obsahuje odnímateľný plastový kryt svetelného zdroja. Výrobok obsahuje vymeniteľné svetelné zdroje. Pod plastovým krytom sa nachádza typový štítok s povinnými identifikačnými údajmi. Svietidlo je označené označením CE. Svietidlo je balené v kartónovom obale.

Druh nebezpečnosti:
Potenciálne nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

Príčiny nebezpečnosti:
Po otvorení svietidla, resp. odmontovaní plastového krytu je možný prístup k živým častiam, čo môže mať za následok úraz elektrickým prúdom. Výrobok má ďalšie technické nedostatky, ktoré by mohli zapríčiniť ohrozenie bezpečnosti alebo zdravia spotrebiteľov ako uzemňovací kontakt bez pružnej časti, ktorá by primerane zabezpečila ochranu proti náhodnému uvoľneniu spojenia a hodnoty jednosmerného prúdu prevyšujúce povolené limity.

Opatrenia na ochranu trhu:

Slovenská obchodná inšpekcia umožnila kontrolovanej osobe prijať nápravné opatrenia, ktorými zabránila ďalšiemu sprístupňovaniu nebezpečného výrobku na trhu, zabezpečila jeho stiahnutie z trhu ako aj informovanie spotrebiteľov o tomto nebezpečnom výrobku. Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku predávajúcemu, u ktorého bol predmetný výrobok zakúpený, právo na vrátenie kúpnej ceny, opravu výrobku v primeranom čase, ak možno zaistiť bezpečnosť opraveného výrobku alebo na výmenu výrobku za bezpečný výrobok rovnakého typu a aspoň rovnakej hodnoty a kvality na základe výslovného súhlasu spotrebiteľa.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si tento výrobok zakúpili, aby ho vo vlastnom záujme prestali používať.

 

stropné svietidlo strühm, typ leon led c 12w nw, batch 0321swo c 1 

stropné svietidlo strühm, typ leon led c 12w nw, batch 0321swo c 2 

stropné svietidlo strühm, typ leon led c 12w nw, batch 0321swo c3 

stropné svietidlo strühm, typ leon led c 12w nw, batch 0321swo c 4 

stropné svietidlo strühm, typ leon led c 12w nw, batch 0321swo c5