Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRSporák na tuhé palivo Hosseven model 4020, predávaný pod názvom Comid Northern 40

Sporák na tuhé palivo Hosseven model 4020, predávaný pod názvom Comid Northern 40

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 21. 10. 2020
Slovenská obchodná inšpekcia zistila v ponuke pre spotrebiteľa výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o nasledovný výrobok:

Sporák na tuhé palivo Hosseven model 4020 – uvedené na výrobnom štítku, predávaný pod názvom Comid Northern 40, Northern 40 ľavý/pravý sporák na tuhé palivo

Pôvod:

Turecko.

Popis:

Sporák na tuhé palivo určený na varenie a pečenie, s deklarovaným menovitým výkonom spotrebiča 7,0 kW, čierno – hnedej farby. Vyrábajú sa dva varianty sporáka: ľavý (s hrdlom pre odvod spalín na ľavej strane) a pravý (s hrdlom pre odvod spalín na pravej strane). Na štítku umiestnenom na výrobku je označenie Cooking stove for fuel model 4020, výrobca Hosseven, Turkiye.

Druh nebezpečnosti:

Potenciálne nebezpečenstvo vzniku požiaru a úrazu popálením.

Príčina nebezpečnosti:

Odkladací priestor v spodnej časti spotrebiča, ktorý v návode na použitie nie je bližšie špecifikovaný, môže za rozumne očakávaného správania spotrebiteľa navodiť dojem, že je určený na skladovanie paliva. Takto uskladnené palivo môže predstavovať riziko tlenia a následného požiaru z dôvodu jeho skladovania v priestore so zvýšenou teplotou. Skúšaním v akreditovanom laboratóriu bol potvrdený podnet spotrebiteľa, ktorý poukazoval na prítomnosť práve tohto rizika.

Ďalším rizikom je skladovanie príslušenstva sporáka v tomto priestore z dôvodu jeho prehriatia a následného rizika popálenia.

Spotrebitelia, ktorí vlastnia tento sporák, nie sú dostatočne informovaní o správnom spôsobe jeho používania z dôvodu absencie viacerých bezpečnostných upozornení, preto nie je možné analyzovať všetky riziká, ktoré pre spotrebiteľa môže tento nebezpečný výrobok predstavovať.

Opatrenia na ochranu trhu:

SOI uložila kontrolovanej osobe opatrenie, ktorým zakázala ďalšie sprístupňovanie nebezpečného výrobku na trhu, nariadila jeho stiahnutie z trhu a povinnosť informovať spotrebiteľov a verejnosť o tomto nebezpečnom výrobku. Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku predávajúcemu, u ktorého bol predmetný výrobok zakúpený, právo na vrátenie kúpnej ceny.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si tento výrobok zakúpili, aby ho vo vlastnom záujme prestali používať.

nv_sporak_hosseven_model4020

nv_sporak_hosseven_model4020