SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRSet náhrdelník s náušnicami v tvare obdĺžnikov 04823170289

Set náhrdelník s náušnicami v tvare obdĺžnikov 04823170289

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 9. 5. 2019
Slovenská obchodná inšpekcia na základe žiadosti colných orgánov zistila pri kontrole vonkajších hraníc výrobok, ktorý predstavuje chemické riziko ohrozenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o nasledovný druh bižutérie:

Set náhrdelník s náušnicami v tvare obdĺžnikov 04823170289

Pôvod:

Made in China.

Popis:

Bižutéria – kovový náhrdelník s napichovacími náušnicami v tvare obdĺžnikov vo viacerých farebných prevedeniach. Náhrdelník s náušnicami bol zabalený v priehľadnom plastovom obale. Uchytený bol na papierovej podložke s nápisom „Fashion Jewelry“, na ktorej bola nálepka s nasledovnými údajmi: COLLANA, Compozione mettallo, comprende ferro e lega piombo verniciata. Nickel a norma come direttiva 2004/96/CE, Beauty di zou xiaoping, Corso stati Uniti 1/12PD, Made in China, P.IVA: 04823170289.

Druh nebezpečnosti:

Chemické riziko ohrozenia zdravia – zistený nadlimitný obsah kadmia.

Príčina nebezpečnosti:

Kadmium je škodlivé pre ľudské zdravie, pretože sa hromadí v tele a môže poškodiť orgány a spôsobiť rakovinu. Bižutéria pri dotyku s kožou nesmie prekročiť hodnotu 0,01 % hmotnostných kadmia v kovových častiach. V prípade vyššie uvedeného náramku bola nameraná hodnota 64,4 % hmotnostných kadmia.

Berúc do úvahy vyššie uvedené prekročenie limitu, môže náramok spôsobiť poškodenie obličiek, pľúc a môže predstavovať potenciálne rizikový faktor pre vznik rakoviny.

Opatrenia na ochranu trhu:

Na predmetný výrobok Slovenská obchodná inšpekcia vydala pre colné orgány záväzné stanovisko, že výrobok nemôže byť prepustený na jednotný trh EÚ.

nv_set_bizuterie_obdlzniky1

nv_set_bizuterie_obdlzniky2