Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRSaunová pec KARIBU s príkonom 9 kW (sériové číslo 27198 2019/06)

Saunová pec KARIBU s príkonom 9 kW (sériové číslo 27198 2019/06)

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 30. 4. 2021
Slovenská obchodná inšpekcia zistila, že na trhu SR bol v ponuke pre spotrebiteľa výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o výrobok:

Saunová pec KARIBU s príkonom 9 kW (sériové číslo 27198 2019/06)

Pôvod:

Čína.

Identifikácia výrobku:

Saunová pec s príkonom 9 kW s externým ovládačom. Návod na použitie, ktorého súčasťou boli aj bezpečnostné inštrukcie a upozornenia v slovenskom jazyku, bol súčasťou balenia. Výrobok bol opatrený označením CE.

Druh nebezpečnosti:

Potenciálne nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

Príčiny nebezpečnosti:

Z dôvodu otvorov v horných častiach svorkovnice nie je zabezpečená dostatočná ochrana proti vnikaniu vody. Uvedený nedostatok, prihliadajúc na povahu výrobku a hlavne jeho funkciu, predstavuje pre spotrebiteľa závažné riziko ohrozenia jeho bezpečnosti. Ďalším závažným nedostatkom bolo nedostatočné ukotvenie prívodnej šnúry. Okrem vyššie uvedených nedostatkov predmetný výrobok nebol označený povinnými údajmi v zmysle platnej legislatívy.

Opatrenia na ochranu trhu:

SOI uložila kontrolovanej osobe opatrenie, ktorým zakázala ďalšie sprístupňovanie nebezpečného výrobku na trhu, nariadila jeho stiahnutie z trhu a povinnosť informovať spotrebiteľov o tomto nebezpečnom výrobku. Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku predávajúcemu, u ktorého bol predmetný výrobok zakúpený, právo na vrátenie kúpnej ceny.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si tento výrobok zakúpili, aby ho vo vlastnom záujme prestali používať.

nv_saunova_pec_karibu1

nv_saunova_pec_karibu2

nv_saunova_pec_karibu3

nv_saunova_pec_karibu4

nv_saunova_pec_karibu5

nv_saunova_pec_karibu6