Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRSada PIRATE Superior Power

Sada PIRATE Superior Power

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 1. 12. 2017
Slovenská obchodná inšpekcia zistila v ponuke pre spotrebiteľa, najmä deti, výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o nasledovnú hračku:

Sada PIRATE Superior Power

Pôvod: MADE IN CHINA (na kartónovej podložke).

Popis:

Hračka sa predáva ako sada, ktorá je tvorená plastovým lukom, 3 ks šípov zakončených mäkkým plastom, pištoľou s 3 ks projektilov zakončených mäkkým plastom, pirátskym medailónom a pirátskym krytom na oko. Hračka je balená v zalisovanom priehľadnom plaste na kartónovom podklade. Na prilepenom štítku sú uvedené údaje ako číslo výrobku N: 132720 a čiarový kód: 8584156132720 a na kartónovej podložke je uvedený model NO: 1033AB a označenie CE.

Druh nebezpečnosti: mechanické riziko - riziko zadusenia.

Príčina nebezpečnosti:

Skúšaním sa zo striel oddelili prísavky silou menšou ako 90 N, pričom ich rozmer je taký, že prejdú cez skúšobnú šablónu. Berúc do úvahy bežné a predvídateľné správanie detí, pri používaní tejto hračky hrozí riziko zablokovania dýchacích ciest.

Opatrenia na ochranu trhu:

V čase šetrenia sa predmetný nebezpečný výrobok už nenachádzal v ponuke pre spotrebiteľa. Kontrolovanému subjektu boli uložené záväzné pokyny: nedistribuovať a nepredávať nebezpečné výrobky, zabezpečiť stiahnutie nebezpečných výrobkov z trhu a zabezpečiť informovanie svojich odberateľov a spotrebiteľov o nebezpečnom výrobku a o možnosti jeho vrátenia.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si túto hračku zakúpili, aby ju vo vlastnom záujme prestali používať. Spotrebiteľ má právo predmetný nebezpečný výrobok vrátiť späť a pri uplatnení tohto práva mu bude vrátená kúpna cena.

sada_pirate_superior_power1

sada_pirate_superior_power2