SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRPrstové farby FATIH 25 ml, NOVA COLOR®, 6 farieb

Prstové farby FATIH 25 ml, NOVA COLOR®, 6 farieb

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 18. 11. 2020
Slovenská obchodná inšpekcia zistila v ponuke pre spotrebiteľa, najmä deti, výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o nasledovnú hračku:

Prstové farby FATIH 25 ml, NOVA COLOR®, 6 farieb

Pôvod:

Vyrobené v Turecku.

Popis:

Prstové farby, ktoré sa predávajú v sade 6 ks s objemom 25 ml, zabalené v papierovom obale prelepenom oranžovou nálepkou s textom „GÜVENLI ÜRÜN“. Na papierovom štítku, prilepenom na výrobku, je uvedený číselný kód NC – 138 a označenie CE.

Druh nebezpečnosti:

chemické riziko - riziko poškodenia zdravia.

Príčina nebezpečnosti:

V bielej farbe bol zistený nadlimitný obsah olova.

Opatrenia na ochranu trhu:

SOI uložila kontrolovanému subjektu opatrenie, ktorým zakázala ďalšie sprístupňovanie nebezpečného výrobku na trhu, nariadila jeho stiahnutie z trhu a povinnosť informovať spotrebiteľov o tomto nebezpečnom výrobku. Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku predávajúcemu, u ktorého bol predmetný výrobok zakúpený, právo na vrátenie kúpnej ceny.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si túto hračku zakúpili, aby ju vo vlastnom záujme prestali používať.    

prstove_farby_fatih1

prstove_farby_fatih2