SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRPrsteň LR 072-10

Prsteň LR 072-10

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 10. 6. 2021

Slovenská obchodná inšpekcia zistila pri kontrole vonkajších hraníc výrobok, ktorý predstavuje chemické riziko ohrozenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o nasledovný druh bižutérie:

Prsteň LR 072-10

Pôvod:

Singapur

Popis:

Bižutéria – prsteň v striebornej farbe s priehľadnými a modrými kamienkami. Prsteň bol zabalený v priehľadnom plastovom obale, pričom na obale bol nalepený štítok s identifikačným údajom LR 072-10.

Druh nebezpečnosti:

Chemické riziko ohrozenia zdravia – kadmium je škodlivé pre ľudské zdravie, pretože sa hromadí v tele, kde môže poškodiť orgány a spôsobiť rakovinu.

Príčina nebezpečnosti:

Bižutéria pri dotyku s kožou nesmie prekročiť hodnotu 0,01% hmotnostných kadmia v kovových častiach šperkov (náramkov, náhrdelníkov, prsteňov). V prípade vyššie uvedeného prsteňa bola nameraná hodnota 84,6% hmotnostných kadmia.

Berúc do úvahy vyššie uvedené prekročenie limitu, môže prsteň spôsobiť poškodenie obličiek, pľúc a môže predstavovať potencionálne rizikový faktor pre vznik rakoviny.

Opatrenia na ochranu trhu:

Predmetný výrobok SOI v spolupráci s Finančným riaditeľstvom SR, sekciou colnou, zadržala pri kontrole vonkajších hraníc a neprepustila do voľného obehu.

prsteň č 

 

prsteň č