Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRPrsteň (bez uvedenia modelu, typu, resp. bližšej identifikácie výrobku)

Prsteň (bez uvedenia modelu, typu, resp. bližšej identifikácie výrobku)

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 15. 8. 2022

Slovenská obchodná inšpekcia zistila pri kontrole vnútorného trhu výrobok, ktorý predstavuje chemické riziko ohrozenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o výrobok:

Prsteň (bez uvedenia modelu, typu, resp. bližšej identifikácie výrobku)

Pôvod:
Čína

Identifikácia výrobku:
Prsteň v striebornom prevedení s priesvitným kamienkom a bez akéhokoľvek označenia modelom, typom alebo bližšej identifikácie výrobku.

Druh nebezpečnosti:
Chemické riziko ohrozenia zdravia – zistený nadlimitný obsah olova a niklu.
Olovo je toxický kov, ktorý sa dostáva do organizmu prevažne inhaláciou, ale v niektorých prípadoch aj cez porušenú kožu a hromadí sa v tele. Môže ovplyvniť všetky orgánové systémy a môže mať aj chronické dopady na zdravie spotrebiteľov.
Nikel je silný senzibilizátor a môže spôsobiť rôzne alergické reakcie, ak sa vyskytuje v predmetoch, ktoré prichádzajú do priameho a dlhodobého kontaktu s pokožkou.

Príčiny nebezpečnosti:
Bižutéria sa nesmie uviesť na trh, ak sa koncentrácia olova rovná alebo je väčšia ako 0,05 % hmotnostných. V prípade vyššie uvedeného prsteňa bola nameraná hodnota 21,11 % hmotnostných olova.
Bižutéria určená na priamy a dlhodobý kontakt s pokožkou, ako napr.: náhrdelníky, náramky a retiazky, ozdoby na členky, prstene a pod., nesmie obsahovať nikel v hodnote vyššej ako 0,5 μg/cm²/týždeň (migračný limit). V prípade vyššie uvedeného prsteňa bola nameraná hodnota 0,521 μg/cm²/týždeň.

Opatrenia na ochranu trhu:
Kontrolovanému subjektu bolo umožnené prijať nápravné opatrenia, ktorými sa zaviazal nesprístupňovať výrobok na trhu a zabezpečiť informovanie spotrebiteľov o tomto nebezpečnom výrobku a o možnosti jeho vrátenia.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si tento výrobok zakúpili, aby ho vo vlastnom záujme prestali používať. Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku predávajúcemu, u ktorého bol predmetný výrobok zakúpený, právo na vrátenie kúpnej ceny.

prsteň (bez uvedenia modelu, typu, resp 

prsteň (bez uvedenia modelu, typu, resp