Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRPredlžovací šnúrový prívod KRAFT&DELE model KD4016

Predlžovací šnúrový prívod KRAFT&DELE model KD4016

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 17. 1. 2024

Slovenská obchodná inšpekcia zistila, že na trhu SR bol v ponuke pre spotrebiteľa výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia, a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o výrobok:

Predlžovací šnúrový prívod KRAFT&DELE model KD4016

Pôvod:
Poľsko

Identifikácia výrobku:
Predlžovací prívod oranžovej farby dĺžky 50m s jednou zásuvkou. Výrobok nie je označený žiadnymi povinnými údajmi ani opatrený návlečkou, na ktorej byt tieto údaje boli uvedené. Označenie CE je uvedené len na kartónovej časti balenia. Súčasťou balenia nie je návod na použitie spolu s bezpečnostnými inštrukciami v slovenskom jazyku.

Druh nebezpečnosti:
Potenciálne nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

Príčiny nebezpečnosti:
Vidlicu spotrebiča triedy ochrany I je možné zasunúť do zásuvky predlžovacie prívodu určeného pre spotrebiče triedy ochrany II. Výrobok tak neposkytuje žiadnu ochranu pred úrazom elektrickým prúdom v prípade zapojenia spotrebiča triedy ochrany I do tohto predlžovacieho prívodu.

Opatrenia na ochranu trhu:
Slovenská obchodná inšpekcia uložila kontrolovanej osobe povinné opatrenia, ktorými zabránila ďalšiemu sprístupňovaniu nebezpečného výrobku na trhu, zabezpečila jeho stiahnutie z trhu ako aj informovanie spotrebiteľov o tomto nebezpečnom výrobku. Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku predávajúcemu, u ktorého bol predmetný výrobok zakúpený, právo na vrátenie kúpnej ceny, opravu výrobku v primeranom čase, ak možno zaistiť bezpečnosť opraveného výrobku alebo na výmenu výrobku za bezpečný výrobok rovnakého typu a aspoň rovnakej hodnoty a kvality na základe výslovného súhlasu spotrebiteľa.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si tento výrobok zakúpili, aby ho vo vlastnom záujme prestali používať.

prívod obrázok č 

prívod obrázok č 

prívodobrázok č