SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRPlyšový sloník

Plyšový sloník

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 16. 12. 2020
Slovenská obchodná inšpekcia zistila v ponuke pre spotrebiteľa, najmä deti, výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o nasledovnú hračku:

Plyšový sloník

Pôvod:

Vyrobené v Číne.

Popis:

Hračka je vyhotovená z jemného plyšu svetlohnedej farby v tvare sloníka. Sloník je oblečený v menčestrových nohaviciach na traky sivej farby, jeho oči, obočie, líca, časť chobotu a uši sú vyšité. Na menčestrových nohaviciach sú prilepené 2 ks plastových gombíkov. Na vrchnej časti hlavy je pomocou šnúrky pripevnená plastová prísavka. Na papierovej etikete, pripevnenej k hračke, je uvedený ITEM NO: C4504, EAN: 5881800045041 a označenie CE.

Druh nebezpečnosti:

mechanické riziko - riziko udusenia.

Príčina nebezpečnosti:

Textilné hračky s mäkkou výplňou jednoduchého zhotovenia sa považujú za hračky určené pre deti do 36 mesiacov. Z hračky sa pri skúške ťahom silou menšou ako 90 N oddelili oba gombíky, aj prísavka so šnúrkou. Gombíky aj prísavka so stužkou sú malými časťami, ktoré úplne zapadnú do valca na malé časti.

Berúc preto do úvahy bežné a predvídateľné správanie detí vkladať si predmety do úst, hrozí pri používaní tejto hračky riziko zablokovania dýchacích ciest.

Opatrenia na ochranu trhu:

SOI uložila kontrolovanému subjektu opatrenie, ktorým zakázala ďalšie sprístupňovanie nebezpečného výrobku na trhu, nariadila jeho stiahnutie z trhu a povinnosť informovať spotrebiteľov o tomto nebezpečnom výrobku. Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku predávajúcemu, u ktorého bol predmetný výrobok zakúpený, právo na vrátenie kúpnej ceny.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si túto hračku zakúpili, aby ju vo vlastnom záujme prestali používať.

plysovy_slonik