SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRPlyšové prasiatko 30 cm

Plyšové prasiatko 30 cm

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 16. 12. 2021

Slovenská obchodná inšpekcia zistila v ponuke pre spotrebiteľa, najmä deti, výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o nasledovný výrobok:

Plyšové prasiatko 30 cm

Krajina pôvodu :

Čína

Popis:

Hračka je vyhotovená z jemného plyšu v podobe malého prasiatka svetložltej farby. Oči, nos a líca sú vyšité a okolo krku je zaviazaný hrubý špagát. Na všitej etikete je uvedený číselný údaj 0312-5509561. Výrobok je označený na pripevnenom papierovom štítku údajmi ITEM NO: ZY-15574, EAN: 6912080155744 a označením CE.

Druh nebezpečnosti:

Riziko zadusenia

Príčina nebezpečnosti:

Textilné hračky s mäkkou výplňou jednoduchého zhotovenia sa považujú za hračky určené pre deti do 36 mesiacov. Pri skúškach sa roztrhol šev na spodnej časti hračky a výplňový materiál hračky, ktorý obsahuje uzatvárateľné vrecko ZIP BAG s malými guľôčkami, sa stal voľne prístupným pre deti.

Berúc preto do úvahy bežné a predvídateľné správanie detí vkladať si predmety do úst, hrozí pri používaní tejto hračky riziko zablokovania dýchacích ciest.

Opatrenia na ochranu trhu:

V čase šetrenia sa predmetný nebezpečný výrobok nenachádzal v ponuke pre spotrebiteľa. Kontrolovanému subjektu bolo umožnené prijať nápravné opatrenie, ktorým sa zaviazal nesprístupňovať hračku na trhu a zabezpečiť informovanie spotrebiteľov o nebezpečnom výrobku a o možnosti jeho vrátenia.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si túto hračku zakúpili, aby ju vo vlastnom záujme prestali používať. Spotrebiteľ má právo predmetný nebezpečný výrobok vrátiť späť a pri uplatnení tohto práva mu bude vrátená kúpna cena.

obr 

obr 

obr