SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRPlyšová panda s prísavkou

Plyšová panda s prísavkou

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 10. 12. 2021

Slovenská obchodná inšpekcia zistila v ponuke pre spotrebiteľa, najmä deti, výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o nasledovný výrobok:

Plyšová panda s prísavkou

Krajina pôvodu :
Čína

Popis:

Hračka je vyhotovená z jemného plyšu s výplňou z mäkkých vlákien v podobe medvedíka panda s prísavkou upevnenou na vrchu hlavy pomocou textilnej šnúrky. Hračka je čiernobielej farby s vyšitým nosom, ústami a očami. Výrobok je označený na prilepenom papierovom štítku údajmi ITEM NO: 70331-1, QTY: 480PCS, EAN: 6905070331013 a označením CE.

Príčina nebezpečnosti:

Textilné hračky s mäkkou výplňou jednoduchého zhotovenia sa považujú za hračky určené pre deti do 36 mesiacov. Z hračky sa pri skúške ťahom oddelila prísavka.

Berúc preto do úvahy bežné a predvídateľné správanie detí vkladať si predmety do úst, hrozí pri používaní tejto hračky riziko zablokovania dýchacích ciest.

Opatrenia na ochranu trhu:

V čase šetrenia sa predmetný nebezpečný výrobok nenachádzal v ponuke pre spotrebiteľa. Kontrolovanému subjektu bolo umožnené prijať nápravné opatrenie, ktorým sa zaviazal nesprístupňovať hračku na trhu a zabezpečiť informovanie spotrebiteľov o nebezpečnom výrobku a o možnosti jeho vrátenia.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si túto hračku zakúpili, aby ju vo vlastnom záujme prestali používať. Spotrebiteľ má právo predmetný nebezpečný výrobok vrátiť späť a pri uplatnení tohto práva mu bude vrátená kúpna cena.

  

panda č

panda č