SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRPlastová hračka Hádanka EVA PUZZLE MATS

Plastová hračka Hádanka EVA PUZZLE MATS

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 9. 12. 2020
Slovenská obchodná inšpekcia zistila v ponuke pre spotrebiteľa, najmä deti, výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o nasledovnú hračku:

Plastová hračka „Hádanka EVA PUZZLE MATS“

Pôvod:

Vyrobené v Číne.

Popis:

Penová podložka sa skladá z 10 ks rôznofarebných veľkých penových dielov, ktoré zobrazujú dinosaura, tučniaka, kačicu, tuleňa, sliepku, jeleňa, slona, zajaca, psa a ovcu. Výrobok sa predáva zabalený v priesvitnej fólii s papierovým štítkom, ktorý obsahuje údaje o výrobku. Na papierovom štítku sú uvedené nasledujúce údaje: číslo výrobku N: 00388, EAN kód: 8585030000388 a označenie CE.

Druh nebezpečnosti:

mechanické riziko - riziko udusenia.

Príčina nebezpečnosti:

Hračky a odnímateľné súčasti hračiek pre deti do 3 rokov nesmú v akejkoľvek polohe úplne zapadnúť do valca na malé časti. Z hračky s motívom dinosaura, tučniaka, kačice, tuleňa, sliepky, jeleňa, slona, zajaca a ovce sa pri skúške ľahko oddelili časti, ktoré úplne zapadli do valca na malé časti.

Berúc do úvahy bežné a predvídateľné správanie detí, vkladať si predmety do úst, pri používaní tejto hračky hrozí riziko zablokovania dýchacích ciest.

Opatrenia na ochranu trhu:

SOI uložila kontrolovanému subjektu opatrenie, ktorým zakázala ďalšie sprístupňovanie nebezpečného výrobku na trhu, nariadila jeho stiahnutie z trhu a povinnosť informovať spotrebiteľov o tomto nebezpečnom výrobku. Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku predávajúcemu, u ktorého bol predmetný výrobok zakúpený, právo na vrátenie kúpnej ceny.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si túto hračku zakúpili, aby ju vo vlastnom záujme prestali používať.    

eva_puzzle1

eva_puzzle2