SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRPištoľ na penové projektily SHOT ZONE super power

Pištoľ na penové projektily SHOT ZONE super power

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 16. 12. 2020
Slovenská obchodná inšpekcia zistila v ponuke pre spotrebiteľa, najmä deti, výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o nasledovnú hračku:

Pištoľ na penové projektily SHOT ZONE super power

Pôvod:

Vyrobené v Číne.

Popis:

Hračka sa predáva zabalená do plastového blistru. V súprave sa nachádza plastová pištoľ oranžovo–čiernej farby a 5 ks penových projektilov žltej farby s oranžovou prísavkou ako nárazovou časťou.

Na obale výrobku je uvedený názov výrobku SHOT ZONE super power a identifikačný údaj NO. 684-2 a označenie CE. Na papierovom štítku, prilepenom na obale výrobku, dovozca uvádza ITEM NO: C04254 a EAN: 5881800042545.

Druh nebezpečnosti:

mechanické riziko - riziko udusenia.

Príčina nebezpečnosti:

Skúšaním sa zo striel oddelili prísavky silou menšou ako 90 N, pričom ich rozmer je taký, že prejdú cez skúšobnú šablónu E. Podľa technických požiadaviek musia mať projektily s prísavkami predpísané rozmery, pričom prísavky by mali byť veľké, respektíve silne pripevnené, aby ich bolo možné vybrať v prípade, keď prísavka zablokuje dýchacie cesty. Zároveň na hračke chýba bezpečnostné upozornenie „Nemieriť na oči alebo tvár“, keďže predmetná hračka je schopná vystreliť strelu s kinetickou energiou väčšou ako 0,08 J.

Berúc do úvahy bežné a predvídateľné správanie detí pri používaní tejto hračky hrozí riziko zablokovania dýchacích ciest prísavkou a v určitých prípadoch aj poranenie očí v dôsledku nesprávneho používania hračky.

Opatrenia na ochranu trhu:

SOI uložila kontrolovanému subjektu opatrenie, ktorým zakázala ďalšie sprístupňovanie nebezpečného výrobku na trhu, nariadila jeho stiahnutie z trhu a povinnosť informovať spotrebiteľov o tomto nebezpečnom výrobku. Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku predávajúcemu, u ktorého bol predmetný výrobok zakúpený, právo na vrátenie kúpnej ceny.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si túto hračku zakúpili, aby ju vo vlastnom záujme prestali používať.

pistol_na_penove_projektily 1

pistol_na_penove_projektily2