SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRNáramok s listom

Náramok s listom

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 29. 4. 2019
Slovenská obchodná inšpekcia zistila pri kontrole vonkajších hraníc výrobok, ktorý predstavuje chemické riziko ohrozenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o nasledovný druh bižutérie:

Náramok s listom

Pôvod:

Made in China.

Popis:

Bižutéria – náramok s listom v striebornom prevedení. Náramok bol zabalený v plastovom obale s nápisom „Stainless Steel“.

Druh nebezpečnosti:

Chemické riziko ohrozenia zdravia – kadmium je škodlivé pre ľudské zdravie, pretože sa hromadí v tele a môže poškodiť orgány a spôsobiť rakovinu.

Príčina nebezpečnosti:

Bižutéria pri dotyku s kožou nesmie prekročiť hodnotu 0,01 % hmotnostných kadmia v kovových častiach. V prípade vyššie uvedeného náramku bola nameraná hodnota 0,2999 % hmotnostných kadmia.

Berúc do úvahy vyššie uvedené prekročenie limitu, môže náramok spôsobiť poškodenie obličiek, pľúc a môže predstavovať potenciálne rizikový faktor pre vznik rakoviny.

Opatrenia na ochranu trhu:

Predmetný výrobok SOI v spolupráci s colným orgánom zadržala pri kontrole vonkajších hraníc a neprepustila do voľného obehu.

nv_naramok_s_listom1

nv_naramok_s_listom2