SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRNáramok B.T. 05029900288

Náramok B.T. 05029900288

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 9. 5. 2019
Slovenská obchodná inšpekcia na základe žiadosti colných orgánov zistila pri kontrole vonkajších hraníc výrobok, ktorý predstavuje chemické riziko ohrozenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o nasledovný druh bižutérie:

Náramok B.T. 05029900288

Pôvod:

Made in China.

Popis:

Bižutéria – náramok s povrchovou úpravou v rôznych farebných prevedeniach. Náhrdelník je zabalený v priehľadnom plastovom obale. K náramku je pripojený papierový štítok s nasledovnými údajmi: Braccialetti, Compozione in METTALLO CON STRASS, Nickel a norma come da direttiva 2004/96/CE, da normativa europea non addattoaibambini in attenzione non un giocattolo feriore ai 3 anni, B. T. Bigiotteria di Liu Shuilan Corso stati Uniti 1/12PD, Made in China, P.IVA: 05029900288.

Druh nebezpečnosti:

Chemické riziko ohrozenia zdravia – zistený nadlimitný obsah kadmia.

Príčina nebezpečnosti:

Kadmium je škodlivé pre ľudské zdravie, pretože sa hromadí v tele a môže poškodiť orgány a spôsobiť rakovinu. Bižutéria pri dotyku s kožou nesmie prekročiť hodnotu 0,01 % hmotnostných kadmia v kovových častiach. V prípade vyššie uvedeného náramku bola nameraná hodnota 89,4 % hmotnostných kadmia.

Berúc do úvahy vyššie uvedené prekročenie limitu, môže náramok spôsobiť poškodenie obličiek, pľúc a môže predstavovať potenciálne rizikový faktor pre vznik rakoviny.

Opatrenia na ochranu trhu:

Na predmetný výrobok Slovenská obchodná inšpekcia vydala pre colné orgány záväzné stanovisko, že výrobok nemôže byť prepustený na jednotný trh EÚ.

nv_naramok b