SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRNáhrdelník - šnúrka s príveskom

Náhrdelník - šnúrka s príveskom

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 25. 4. 2019
Slovenská obchodná inšpekcia zistila pri kontrole vonkajších hraníc výrobok, ktorý predstavuje chemické riziko ohrozenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o nasledovný druh bižutérie:

Náhrdelník – šnúrka s príveskom

Pôvod:

Made in China.

Popis:

Bižutéria – náhrdelník s príveskom v tvare slzy, v ktorom sú umiestnené kamienky a obrázok stromu s pozadím červenej farby. Šnúrka náhrdelníka je látková a je čiernej farby. Náhrdelník je zabalený v priehľadnom plastovom obale a uchytený na papierovej podložke s nápisom „Fashion Jewelry“.

Druh nebezpečnosti:

Chemické riziko ohrozenia zdravia – kadmium je škodlivé pre ľudské zdravie, pretože sa hromadí v tele a môže poškodiť orgány a spôsobiť rakovinu.

Príčina nebezpečnosti:

Bižutéria pri dotyku s kožou nesmie prekročiť hodnotu 0,01 % hmotnostných kadmia v kovových častiach. V prípade vyššie uvedeného náhrdelníka bola nameraná hodnota 0,240 % hmotnostných kadmia.

Berúc do úvahy vyššie uvedené prekročenie limitu, môže náhrdelník spôsobiť poškodenie obličiek, pľúc a môže predstavovať potenciálne rizikový faktor pre vznik rakoviny.

Opatrenia na ochranu trhu:

Predmetný výrobok SOI v spolupráci s colným orgánom zadržala pri kontrole vonkajších hraníc a neprepustila do voľného obehu.

nv_nahrdelnik-snurka_s_priveskom