Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRLED reflektor STREND PRO, typ: AG-HFLAL30W

LED reflektor STREND PRO, typ: AG-HFLAL30W

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 8. 7. 2024

Slovenská obchodná inšpekcia zistila, že na trhu SR bol v ponuke pre spotrebiteľa výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia, a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o výrobok:

LED reflektor STREND PRO, typ: AG-HFLAL30W

Pôvod:
Čína

Identifikácia výrobku:
LED reflektor čiernej farby. Na svietidle sa nachádza typový štítok, na ktorom je uvedený výrobca a jeho adresa, typové označenie, symbol triedy ochrany I, technické údaje a označenie CE. Svietidlo je balené v kartónovom obale. K svietidlu je priložený písomný návod na použitie v slovenskom jazyku.

Druh nebezpečnosti:
Potenciálne nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

Príčiny nebezpečnosti:
Nedostatočná elektrická pevnosť. Výrobok nevyhovel skúške elektrickej pevnosti, počas ktorej došlo k prierazu izolácie.

Opatrenia na ochranu trhu:
Slovenská obchodná inšpekcia umožnila kontrolovanej osobe prijať nápravné opatrenia, ktorými zabránila ďalšiemu sprístupňovaniu nebezpečného výrobku na trhu, zabezpečila jeho stiahnutie z trhu, ako aj informovanie spotrebiteľov o tomto nebezpečnom výrobku. Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku predávajúcemu, u ktorého bol predmetný výrobok zakúpený, právo na vrátenie kúpnej ceny, opravu výrobku v primeranom čase, ak možno zaistiť bezpečnosť opraveného výrobku alebo na výmenu výrobku za bezpečný výrobok rovnakého typu a aspoň rovnakej hodnoty a kvality na základe výslovného súhlasu spotrebiteľa.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si tento výrobok zakúpili, aby ho vo vlastnom záujme prestali používať.

 

 

reflektor 1

reflektor 2

reflektor 3

reflektor 4

reflektor 5