Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRLED reflektor CARNEO 10W

LED reflektor CARNEO 10W

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 27. 4. 2018

Slovenská obchodná inšpekcia zistila, že na trhu SR bol v ponuke pre spotrebiteľa výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia, a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o nasledovný výrobok:

LED reflektor CARNEO 10W (bez uvedenia typu alebo modelu)

Pôvod: Čína

Identifikácia výrobku:
LED reflektor CARNEO 10 W s pohyblivým čidlom s rozmermi 200x120x90mm bez označenia údaju o výrobcovi a type resp. modeli. Na zadnej strane výrobku sa nachádza držiak a štítok s identifikačnými (technickými) údajmi. Označenie CE na výrobku nie je v súlade s požiadavkami platných právnych predpisov. Výrobok je balený v kartónovom obale.

Druh nebezpečnosti:
Potenciálne nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

Príčiny nebezpečnosti:
Kovové časti svietidla triedy ochrany I, ktoré sú prístupné na nainštalovanom svietidle, a ktoré sa môžu stať živými v prípade poruchy izolácie, nie sú pripojené na ochrannú svorku ani ochranný kontakt. Pri skúške ochrany proti prieniku vody do svietidla (na svietidle IP65) sa voda dostala k elektrickým častiam svietidla.

Opatrenia na ochranu trhu:
Kontrolovaná osoba prijala dobrovoľné opatrenia - pozastavenie predaja predmetného výrobku
a jeho stiahnutie z trhu. Súčasne jej Slovenská obchodná inšpekcia uložila povinnosť informovať spotrebiteľov o tomto nebezpečnom výrobku. Kontrolovaná osoba dobrovoľne stiahla z trhu predmetný výrobok - LED reflektor CARNEO 10W ako aj LED reflektor CARNEO 20W. Spotrebiteľ má pri vrátení vyššie uvedených výrobkov predávajúcemu právo na vrátenie kúpnej ceny.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si tieto výrobky zakúpili, aby ich vo vlastnom záujme prestali používať.

led reflektor carneo

led reflektor carneo 2 

led reflektor carneo 3 

led reflektor carneo 4