SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRLaserové ukazovátko Green Laser Pointer - model Laser 303

Laserové ukazovátko Green Laser Pointer - model Laser 303

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 21. 7. 2021

Slovenská obchodná inšpekcia zistila v ponuke pre spotrebiteľa výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o nasledovný výrobok:

Laserové ukazovátko Green Laser Pointer, model: Laser 303

Pôvod:

Čína

Popis:

Laserové ukazovátko je zaradené výrobcom do kategórie III a pracuje vo vlnovej dĺžke 532nm±10nm s maximálnym výkonom 2000 mW. Priamo na výrobku je uvedený model/typ

„Laser 303“ a technické parametre výrobku. Výrobok je zabalený v krabici s nápisom „GREEN LASER POINTER“, pričom pozostáva z laserového ukazovátka, príslušenstva, adaptéru a batérie s výstupným napätím 3,7 V.

Druh nebezpečnosti:

Riziko poškodenia zraku

Príčina nebezpečnosti:

Namerané hodnoty laserového žiarenia uvedeného výrobku prekračujú limitné hodnoty expozície oka laserovým žiarením z čoho vyplýva, že pri náhodnom alebo úmyselnom zasiahnutí oka laserovým lúčom môže dôjsť k trvalému poškodeniu zraku.

Opatrenia na ochranu trhu:

V čase šetrenia sa predmetný nebezpečný výrobok už nenachádzal v ponuke pre spotrebiteľa. Vzhľadom na skutočnosť, že všetky kusy predmetného výrobku sprístupnené kontrolovanou osobou na trhu Slovenskej republiky boli spätne prevzaté od spotrebiteľov, resp. stiahnuté z trhu, SOI neuložila kontrolovanej osobe opatrenia na ochranu trhu.

laserove ukazovatko obr  lasrove ukazovatko obr obr