SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRLaserové hmlové svetlo sj-F061

Laserové hmlové svetlo sj-F061

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 12. 7. 2021
Slovenská obchodná inšpekcia zistila v ponuke pre spotrebiteľa výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o nasledovný výrobok:

Laserové hmlové svetlo sj-F061 ( Car laser frog lamp)

Pôvod:

Čína.

Popis:

Laserové hmlové svetlo slúži na označenie vášho vozidla a upozornenie vodiča idúceho za vami pri nepriaznivých poveternostných podmienkach – v hmle, hustom daždi alebo snežení. Laserové svetlo je zabalené v krabici, na ktorej sú uvedené nasledujúce údaje: „Anti-collision laser warning light of automobile, product name: Auto laser fog light, laser power: 200mW, Laser wavelength: 650mm(red), installation place: upside and center ofrear license plate, working temperature: -20°C~70°C, working voltage: 8V-36V, maxinum adjustable angle: Up/Down, maxinum adjustable angle: Up/Down ±90°, connection: parallel to number plate light, rear foglight, stoplight, warning light“. Výrobok pozostáva z laserového svetla, montážnej sady a montážneho návodu.

Druh nebezpečnosti:

Riziko poškodenia zraku.

Príčina nebezpečnosti:

Namerané hodnoty laserového žiarenia uvedeného výrobku prekračujú limitné hodnoty expozície oka laserovým žiarením, z čoho vyplýva, že pri náhodnom alebo úmyselnom zasiahnutí oka laserovým lúčom môže dôjsť k trvalému poškodeniu zraku.

Opatrenia na ochranu trhu:

V čase šetrenia sa predmetný nebezpečný výrobok už nenachádzal v ponuke pre spotrebiteľa. Vzhľadom na pozíciu kontrolovaného subjektu v distribučnom reťazci mu bolo uložené opatrenie na stiahnutie predmetného výrobku z trhu a povinnosť informovať spotrebiteľov o nebezpečnom výrobku a o možnosti jeho vrátenia.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si tento nebezpečný výrobok zakúpili, aby ho vo vlastnom záujme prestali používať. Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku právo na vrátenie kúpnej ceny.

nv_laserove_hmlove_svetlo_sj-f061_1

nv_laserove_hmlove_svetlo_sj-f061_2

nv_laserove_hmlove_svetlo_sj-f061_3