Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRKočík hlboký pre bábiky DOLL Stroller

Kočík hlboký pre bábiky DOLL Stroller

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 4. 10. 2017
Slovenská obchodná inšpekcia zistila v ponuke pre spotrebiteľa, najmä deti, výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o nasledovnú hračku:

Kočík hlboký pre bábiky DOLL Stroller

Pôvod: MADE IN CHINA (na štítku).

Popis:

Kočík je vyhotovený ako hračka - hlboký kočík pre bábiky. Konštrukcia kočíka je z povrchovo upraveného kovu, doplnená o plastové doplnky. Vanička a strieška kočíka je z textilného materiálu. Výrobok sa predáva zabalený v priesvitnom obale, ktorý je ukončený kartonážou s písomnými údajmi a vyobrazením modelov kočíkov pre bábiky. Na kartonáži je uvedená obchodná značka Tiachen®, DOLL Stroller, My lovely baby stroller, ITEM NO: 28279 a označenie CE.

Druh nebezpečnosti: mechanické riziko - riziko poranení.

Príčina nebezpečnosti:

Kočík je vyhotovený tak, že nespĺňa požiadavky na blokovacie zariadenie. Vybavený je len jedným blokovacím zariadením, vedľajšie blokovacie zariadenie sa na kočíku nenachádza. Keď sa kočík rozloží, blokovacie zariadenie sa samočinne nezapne, v dôsledku čoho nie je možné vylúčiť riziko poranenia dieťaťa pri manipulácii s kočíkom.

Opatrenia na ochranu trhu:

V čase šetrenia sa predmetný nebezpečný výrobok už nenachádzal v ponuke pre spotrebiteľa a kontrolovaný subjekt ho po kontrole stiahol z predaja. Kontrolovanému subjektu boli uložené záväzné pokyny: nedistribuovať, nepredávať nebezpečné výrobky, zabezpečiť stiahnutie nebezpečných výrobkov z trhu. Na základe šetrenia bolo zistené, že spotrebiteľom nebol odpredaný ani jeden kus predmetnej hračky, a preto kontrolovanému subjektu nebola uložená povinnosť informovať spotrebiteľov o nebezpečnom výrobku a o možnosti jeho vrátenia.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si túto hračku zakúpili, aby ju vo vlastnom záujme prestali používať. Spotrebiteľ má právo predmetný nebezpečný výrobok vrátiť späť a pri uplatnení tohto práva mu bude vrátená kúpna cena.

nv_kocik_doll_stroller