SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRKľúčenka Shimmeez™, PA Reg No. 18699 (CN)

Kľúčenka Shimmeez™, PA Reg No. 18699 (CN)

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 13. 8. 2020

Slovenská obchodná inšpekcia zistila v ponuke pre spotrebiteľa, najmä deti, výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o nasledovnú hračku:

Kľúčenka Shimmeez™, PA Reg No. 18699 (CN)

Pôvod:

Čína

Popis:

Hračka je vyhotovená ako prívesok – kľúčenka plyšové zvieratko s flitrami a plastovou karabínkou. Oči, nos a ústa sú vyšité a jej výplňový materiál je z mäkkých vlákien. Na papierovej etikete pripevnenej k hračke je uvedené označenie F/YK052019, SMZ01000 a EAN: 5996524054368. Na všitej etikete je umiestnené označenie CE.

Druh nebezpečnosti:

mechanické riziko - riziko udusenia

Príčina nebezpečnosti:

Textilné hračky s mäkkou výplňou jednoduchého zhotovenia sa považujú za hračky určené pre deti do 36 mesiacov. Z hračky sa pri skúške ťahom silou menšou ako 20 N oddelili flitre, ktoré úplne zapadli do valca na malé časti. Zároveň hračka nespĺňa požiadavky na pevnosť švov a dieťa sa tak môže dostať k výplňovému materiálu hračky.

Berúc preto do úvahy bežné a predvídateľné správanie detí vkladať si predmety do úst, hrozí pri používaní tejto hračky riziko zablokovania dýchacích ciest.

Opatrenia na ochranu trhu:

V čase šetrenia sa predmetný nebezpečný výrobok nenachádzal v priamej ponuke pre spotrebiteľa. SOI kontrolovanej osobe uložila povinnosť stiahnuť nebezpečný výrobok zo všetkých jej prevádzok v rámci celej obchodnej siete a informovať spotrebiteľov o tomto nebezpečnom výrobku a možnosti jeho vrátenia. Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku predávajúcemu, u ktorého bol predmetný výrobok zakúpený, právo na vrátenie kúpnej ceny.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si túto hračku zakúpili, aby ju vo vlastnom záujme prestali používať.   

nv_kľúčenka shimmeez™, pa reg no

kľúčenka shimmeez™, pa reg no