SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRHrací set Rattle Set

Hrací set Rattle Set

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 9. 12. 2020
Slovenská obchodná inšpekcia zistila v ponuke pre spotrebiteľa, najmä deti, výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o nasledovnú hračku:

Hrací set Rattle Set

Pôvod:

Vyrobené v Číne.

Popis:

Hračka sa predáva ako súprava, ktorá obsahuje 2 ks hrkálok a 1 ks ryby do vody. Plastová hrkálka v tvare fľašky je vyrobená z bledomodrého, bledofialového a bledožltého plastu. Plastová hrkálka v tvare gule je vyrobená z bieleho, bledoružového a bledozeleného plastu. Plastová pískacia hračka v tvare ryby je vyhotovená zo žltého PVC a má namaľované oči a obočie. Na papierovom štítku, prilepenom na výrobku, je uvedený ITEM NO: 40740 a EAN kód: 8588588407401. Na papierovej etikete na vrchu priesvitného obalu, v ktorom sa hračka predáva, je umiestnené označenie CE.

Druh nebezpečnosti:

mechanické riziko - riziko udusenia.

Príčina nebezpečnosti:

Hrkálka v tvare fľašky nespĺňa požiadavku na veľkosť a tvar určitých hračiek určených pre malé deti, ktoré nevedia sedieť bez opory.

Berúc do úvahy bežné a predvídateľné správanie malých detí vkladať často veci do úst, predstavuje táto súprava riziko zablokovania dýchacích ciest.

Opatrenia na ochranu trhu:

SOI uložila kontrolovanému subjektu opatrenie, ktorým zakázala ďalšie sprístupňovanie nebezpečného výrobku na trhu, nariadila jeho stiahnutie z trhu a povinnosť informovať spotrebiteľov o tomto nebezpečnom výrobku. Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku predávajúcemu, u ktorého bol predmetný výrobok zakúpený, právo na vrátenie kúpnej ceny.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si túto hračku zakúpili, aby ju vo vlastnom záujme prestali používať.    

rattle_set1

rattle_set2