SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRHorský bicykel Vigor Dolomit Mountain Bike 26″

Horský bicykel Vigor Dolomit Mountain Bike 26″

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 11. 1. 2022


Slovenská obchodná inšpekcia zistila v ponuke pre spotrebiteľa výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o nasledovný výrobok:

Horský bicykel Vigor Dolomit Mountain Bike 26"

Krajina pôvodu:

Neznáma

Popis:

Horský bicykel v zeleno - čiernom prevedení a 17" neodpruženým oceľovým rámom a 26" kolesami. Bicykel má odpruženú vidlicu a mechanické kotúčové brzdy. Na ráme je označenie VIGOR, MOUNTAIN BIKE MTB, DESIGNED & SUPER BIKE SYSTEM.

Druh nebezpečnosti:

Mechanické riziko - riziko poranení

Príčina nebezpečnosti:

Horský bicykel má závažné nedostatky v technických požiadavkách na pevnosť kormidla, prednej vidlice, zvierky sedla a stĺpika sedla, rámu bicykla, pedálov a brzdovej sústavy.

Pri jeho náraze na pevnú prekážku, ako napr. obrubník, môže dôjsť k prasknutiu, prípadne k zlomeniu prednej vidlice, rámu alebo kormidla, čo môže viesť k neočakávanej strate kontroly cyklistu nad bicyklom a môže dôjsť k vážnemu poraneniu cyklistu pri páde z neho. Skúšaním sa taktiež potvrdili závažné nedostatky v brzdnom systéme bicykla, ktoré majú vplyv na účinnosť brzdenia, t.j. brzdné vlastnosti bicykla sú nedostatočné a neumožňujú plynulé a bezpečné zastavenie pri jeho používaní. Procesom skúšania taktiež neodolali pedále bicykla, ktoré sa počas skúšania nalomili a nastala tak porucha ložiskovej sústavy. Okrem vyššie uvedených nedostatkov, ktoré majú priamy vplyv na bezpečnosť výrobku, horský bicykel nespĺňa ani požiadavky na označovanie, podľa ktorých rám musí byť viditeľne a trvanlivo označený poradovým číslom rámu, názvom výrobcu kompletného bicykla alebo zástupcu výrobcu a číslom príslušnej technickej normy. Tieto údaje na výrobku absentujú.

Opatrenia na ochranu trhu:

Kontrolovanému subjektu bolo umožnené prijať nápravné opatrenie, ktorým sa zaviazal nesprístupňovať výrobok na trhu a zabezpečiť informovanie spotrebiteľov o tomto nebezpečnom výrobku a o možnosti jeho vrátenia.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si tento výrobok zakúpili, aby ho vo vlastnom záujme prestali používať. Spotrebiteľ má právo predmetný nebezpečný výrobok vrátiť späť a pri uplatnení tohto práva mu bude vrátená kúpna cena.

foto - celý bicykel

nalomenie a trhliny rámu

nalomenie a trhliny sedla

značenie