Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRHorský bicykel TRINK B212-R 26“ MTB

Horský bicykel TRINK B212-R 26“ MTB

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 10. 7. 2024

Slovenská obchodná inšpekcia zistila, že na trhu SR bol v ponuke pre spotrebiteľa výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia, a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o výrobok:

Horský bicykel TRINK B212-R 26“ MTB

Pôvod:
Neznámy

Identifikácia výrobku:
Horský bicykel v čierno-červenom farebnom prevedení s 17“ rámom s odpruženou prednou vidlicou. Na ráme bicykla sa nachádza označenie TRINK K1 ONE. Na ráme pod sedlom je uvedené označenie MOUNTAIN BIKE. V spodnej časti rámu bicykla je výrobné číslo rámu: SHS03680. Bicykel má mechanické kotúčové brzdy, 26“ kolesá a indexové radenie prevodov. Súčasťou balenia je návod na použitie v štátnom jazyku.

Druh nebezpečnosti:
Mechanické riziko – riziko pádu.

Príčiny nebezpečnosti:
Horský bicykel má závažné nedostatky v technických požiadavkách na účinnosť brzdenia, zostavu kormidla (riadidiel) a predstavca kormidla (riadidiel), rám bicykla, prednú vidlicu, sedlo a stĺpik sedla.
Pri jazde na bicykli, ktorý bol navrhnutý na používanie na nerovnom teréne, v dôsledku nedostatočných vlastností brzdného systému môže dôjsť k situácií, kedy bicykel nebude možné plynule a bezpečne zastaviť, čo môže viesť k neočakávanej strate kontroly nad bicyklom a následnému pádu osoby, nárazu do predmetu veci alebo inej osoby. Zároveň v dôsledku nedostatočného konštrukčného vyhotovenia kormidla (riadidiel), predstavca kormidla, rámu bicykla, prednej vidlice, sedla a stĺpiku sedla, môže dôjsť k prasknutiu a následnému narušeniu konštrukcie bicykla, strate kontroly nad bicyklom, čo môže spôsobiť pád osoby a jej zranenie, napr. zlomeninu, otvorené poranenie, otras mozgu, zranenie chrbtice, krku, hlavy a pod.
Okrem vyššie uvedených nedostatkov, ktoré majú priamy vplyv na bezpečnosť výrobku, horský bicykel nespĺňa ani požiadavky na označovanie, podľa ktorých rám musí byť viditeľne a trvanlivo označený názvom výrobcu kompletného bicykla alebo zástupcu výrobcu a číslom príslušnej technickej normy. Tieto údaje na výrobku absentujú. Súčasne aj v priloženom návode na použitie absentujú legislatívou stanovené povinné informácie.

Opatrenia na ochranu trhu:
Slovenská obchodná inšpekcia uložila kontrolovanej osobe povinné opatrenia, ktorými zabránila ďalšiemu sprístupňovaniu nebezpečného výrobku na trhu, zabezpečila jeho stiahnutie z trhu ako aj informovanie spotrebiteľov o tomto nebezpečnom výrobku. Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku predávajúcemu, u ktorého bol predmetný výrobok zakúpený, právo na vrátenie kúpnej ceny, opravu výrobku v primeranom čase, ak možno zaistiť bezpečnosť opraveného výrobku alebo na výmenu výrobku za bezpečný výrobok rovnakého typu a aspoň rovnakej hodnoty a kvality na základe výslovného súhlasu spotrebiteľa.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si tento výrobok zakúpili, aby ho vo vlastnom záujme prestali používať.

 

horský bicykel trink b212-r 26“ mtb