Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRGermicídny žiarič Promos G18 WA

Germicídny žiarič Promos G18 WA

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 23. 5. 2023

Slovenská obchodná inšpekcia zistila v ponuke pre spotrebiteľa výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o nasledovný výrobok:

Germicídny žiarič Promos G18 WA

Výrobca:

Promos s.r.o., Slovensko

Popis:

Uzavretý germicídny žiarič používa na čistenie vzduchu UV žiarenie. Výrobok pozostáva z germicídneho žiariča a návodu na použitie v kodifikovanej podobe štátneho jazyka. Na zadnej strane výrobku sa nachádza označenie CE, číslo modelu, symbol UV žiarenia, symbol separovaného zberu a povinné technické údaje.

Druh nebezpečnosti:

Potenciálne nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

Príčina nebezpečnosti:

Výrobok nespĺňa základnú požiadavku na elektrickú bezpečnosť, z dôvodu nedostatočného konštrukčného vyhotovenia, ktoré umožňuje prístup k živým častiam.

Opatrenia na ochranu trhu:

Kontrolovanému subjektu bolo umožnené prijať nápravné opatrenia, ktorými sa zaviazal nesprístupňovať predmetný nebezpečný výrobok na trhu a zabezpečiť jeho stiahnutie z trhu, ako aj informovať spotrebiteľov o tomto nebezpečnom výrobku.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si tento výrobok zakúpili, aby ho vo vlastnom záujme prestali používať. Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku predávajúcemu, u ktorého bol predmetný výrobok zakúpený, právo na vrátenie kúpnej ceny.

 germicidny_ziaric_promos

germicidny_ziaric_promos_2 

germicidny_ziaric_promos_obal