Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRElektrické vozidlo kategórie L1e-B zn. Hecht COCIS, typ CP-1

Elektrické vozidlo kategórie L1e-B zn. Hecht COCIS, typ CP-1

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 2. 4. 2024

Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len „SOI“) zistila, že na trhu SR bol v ponuke pre spotrebiteľa výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia, a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o výrobok:

 Elektrické vozidlo kategórie L1e-B zn. Hecht COCIS, typ CP-1

 Výrobca vozidla:    HK SHANSU TECHNOLOGY LIMITED
                               HONG KONG, CHINA

Identifikácia výrobku:
Značka (obchodný názov výrobcu): HECHT MOTORS
Obchodná značka: Hecht Cosis
Typ: CP-1
Kategória vozidla: L1e-B   
Značka typového schválenia: e9*168/2013*11263

Druhy nebezpečnosti:
Riziko poranenia hlavy, trupu, krčnej chrbtice, hrozba pomliaždenia končatín. Potenciálne nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

 Príčiny nebezpečnosti a zistené technické nedostatky:

 • Brzdný účinok predného brzdového systému je nedostatočný, v prípade poruchy druhého brzdového systému vozidlo dostatočne nebrzdí.
 • Brzdové obloženie na vozidle neodpovedá brzdovému obloženiu uvedenom v osvedčení o typovom schválení vozidla
 • Kontrolka poruchy bŕzd je použitá pre signalizáciu aktivácie bŕzd - Kontrolka nesmie vyžarovať žiadne svetlo okrem situácie, keď  hlási chybnú funkciu alebo stav vozidla, pre ktorý je určená.
 • Indikovaná rýchlosť na rýchlomery je menšia než skutočná rýchlosť vozidla.
 • Odometer nemá požadovaných 5 číslic (ukazuje len 4 číslice + jedno číslo "1", maximálna zobrazená hodnota môže byť 19999).
 • Predpísaná farba kontroliek nie je dodržaná (všetky kontrolky sú zobrazené na monochromatickom displeji).
 • Kontrolky sú na slnku nečitateľné.
 • Pri priamom pohľade je displej zle čitateľný, z pohľadu vodiča sa všetko zdá ako aktívne.
 • Vozidlo môže ísť na vlastní pohon neosvetlené.
 • Bočné odrazky nie sú zaistené proti otáčaniu.
 • Nainštalovaná bočné odrazové svetlo je iné ako v dokumentácií výrobcu.
 • Limity širokopasmového a úzkopásmového elektromagnetického vyžarovania vozidla sú prekročené. Vozidlo môže ovplyvňovať elektrické/elektronické systémy ostatných vozidiel a zariadení.
 • Vozidlo nie je dostatočne odolné voči elektromagnetickému žiareniu. Pri ožiarení elektromagnetickým poľom kolíše rýchlosť a dôjde k zastaveniu motoru, bliká displej, svetlá blikajú alebo zhasnú, mení sa stav nabitia.
 • Limity širokopásmového elektromagnetického vyžarovania pri nabíjaní sú prekročené. Vozidlo pri nabíjaní môže ovplyvňovať elektrické/elektronické systémy a zariadenia.
 • Limity emisií vysokofrekvenčného vedeného rušenia na AC napájacích vodičoch vozidla pri nabíjaní sú prekročené. Vozidlo pri nabíjaní môže ovplyvňovať elektrické/elektronické systémy a zariadenia.
 • Vozidlo ide ihneď po otočení kľúča.
 • Vodič nie je upozornený na aktívny stav možnej jazdy a ani na to, že je vozidlo stále v stave možnom okamžitej jazdy (pozn. vozidlo ide aj s vyklopeným stojanom, podľa dokumentácie by mal byť v stojane senzor).
 • Vozidlo je schopné sa nečakane rozbehnúť bez toho, aby to vodič očakával alebo sa omylom dotkol ovládača plynu, keď vozidlo stojí.
 • Vo vozidle, resp. na prístupných konektoroch batérií je napätie nad 60 V DC (namerané napätie batérie 66,5 V).
 • Vo vozidle, resp. na voľne prístupných konektoroch batérií je vysoké napätie nad 60 V DC, u ktorého nie je zaistená ochrana pred priamym dotykom živých častí. Stupeň ochrany je menší než IPXXB, požadovane IPXXD (1mm drát). Namerané napätie po nabití je 67,1 V.
 • Systém na prichytenie stojanu nie je v súlade s osvedčením o typovom schválení, pričom tento musí byť zložený z dvoch samostatných pružín.
 • V prípade prasknutia pružiny hrozí samovoľné sklopenie stojanu. 
Opatrenia na ochranu trhu:
SOI uložila kontrolovanej osobe povinné opatrenia, ktorými zabránila ďalšiemu sprístupňovaniu nebezpečného výrobku na trhu a zabezpečila jeho stiahnutie z trhu ako aj informovanie spotrebiteľov o tomto nebezpečnom výrobku. Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku predávajúcemu, u ktorého bol predmetný výrobok zakúpený, právo na vrátenie kúpnej ceny, opravu výrobku v primeranom čase, ak možno zaistiť bezpečnosť opraveného výrobku alebo na výmenu výrobku za bezpečný výrobok aspoň rovnakej hodnoty a kvality na základe výslovného súhlasu spotrebiteľa.

SOI odporúča spotrebiteľom, ak si toto vozidlo zakúpili, aby ho vo vlastnom záujme prestali používať.

 

motorka 3
 

vozidlo kategórie l 1eb hecht cocis typ cp1 štítok vin