Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRElektrické vozidlo kategórie L1e-B zn. Dogebos, typ M4

Elektrické vozidlo kategórie L1e-B zn. Dogebos, typ M4

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 26. 4. 2024

Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len „SOI“) zistila, že na trhu SR bol v ponuke pre spotrebiteľa výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia, a je preto výrobkom nebezpečným.

Ide o výrobok:
Elektrické vozidlo kategórie L1e-B zn. Dogebos, typ M4.

Výrobca vozidla: Dogebos Industrial Co., Ltd. HONG KONG, CHINA

Identifikácia výrobku:
Značka (obchodní názov výrobcu): Dogebos
Typ:  M4     
Kategória vozidla:   L1e-B       
Značka typového schválenia:  e9*168/2013*11558    

Druhy nebezpečnosti:
Riziko poranenia hlavy, trupu, krčnej chrbtice, dolných a horných končatín.

Príčiny nebezpečnosti a technické nedostatky:

 • Pohonný systém umožňuje prekročiť maximálnu rýchlosť povolenú pre danú kategóriu vozidla L1e-B (45 km/h). Maximálna nameraná rýchlosť vozidla je 55.4 km/h.
 • Vozidlo nie je vybavené zariadeniami, ktoré obmedzujú maximálnu rýchlosť vozidla na vodorovnom, rovnom a hladkom povrchu a/alebo zariadeniami, ktoré obmedzujú maximálny trvalý menovitý alebo čistý výkon.
 • Kontrolka poruchy bŕzd je použitá pre signalizáciu aktivácie bŕzd - Kontrolka nesmie vyžarovať žiadne svetlo okrem situácie, keď hlási chybnú funkciu alebo stav vozidla, pre ktorý je určená.
 • Kontrolka ľavého smerového svetla je nefunkčná.
 • Osvetlenie nie je nainštalované v súlade s osvedčením o typovom schválení.
 • Priestor pre EČV nie je správne osvetlený.
 • Na vozidle nie je umiestnený štítok s deklarovanými tlakmi v pneumatikách. (Deklarované tlaky v pneumatikách za studena musia byť uvedené na vozidle na jednom alebo viacerých štítkoch).
 • Limity širokopásmového a úzkopásmového elektromagnetického vyžarovania vozidla sú prekročené. Vozidlo môže ovplyvňovať elektrické/elektronické systémy ostatných vozidiel a zariadení.
 • Vozidlo nie je dostatočne odolné voči elektromagnetickému žiareniu. Pri ožiarení elektromagnetickým poľom motor vozidla spomaľuje a zastavuje.
 • Limity širokopásmového elektromagnetického vyžarovania pri nabíjaní sú prekročené. Vozidlo pri nabíjaní môže ovplyvňovať elektrické/elektronické systémy a zariadenia.
 • Limity vyžarovania harmonických na AC napájacích vodičoch vozidla sú prekročené. Vozidlo/nabíjačka pri nabíjaní môže ovplyvňovať elektrické/elektronické systémy a zariadenia.
 • Limity emisií vysokofrekvenčného vedeného rušenia na AC napájacích vodičoch vozidla pri nabíjaní sú prekročené. Vozidlo/nabíjačka pri nabíjaní môže ovplyvňovať elektrické/elektronické systémy a zariadenia.
 • Uhol naklonenia miesta na uchytenie zadnej registračnej tabuľky je +51° (povolené je maximálne 30°).
 • Nie sú splnené zvláštne požiadavky na značenie (farba káblov pre vysokonapäťové zbernice je čierna, pričom predpísaná farba je oranžová).

Opatrenia na ochranu trhu:
SOI uložila kontrolovanej osobe povinné opatrenia, ktorými zabránila ďalšiemu sprístupňovaniu nebezpečného výrobku na trhu a zabezpečila jeho stiahnutie z trhu ako aj informovanie spotrebiteľov o tomto nebezpečnom výrobku. Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku predávajúcemu, u ktorého bol predmetný výrobok zakúpený, právo na vrátenie kúpnej ceny, opravu výrobku v primeranom čase, ak možno zaistiť bezpečnosť opraveného výrobku alebo na výmenu výrobku za bezpečný výrobok aspoň rovnakej hodnoty a kvality na základe výslovného súhlasu spotrebiteľa.

SOI odporúča spotrebiteľom, ak si toto vozidlo zakúpili, aby ho vo vlastnom záujme prestali používať.

 

elektrické vozidlo kategórie l1e-b zn 

elektrické vozidlo kategórie l1e-b zn